Mga Kautusan sa Pagsulong ng Wika Mga Kautusan sa Pagsulong ng Wika

Kautusan Sa Pagsulong Ng Wika Ang sumusunod ay ibat- ibang kautusang ipinairal ng ating pamahalaan tungkol sa pagkasulong ng ating wika...

Read more »
1:05 AM

Ang Ortograpiya ng Wikang Pambansa Ang Ortograpiya ng Wikang Pambansa

UNANG BAHAGI ANG ORTOGRAPIYA NG WIKANG PAMBANSA Komisyon sa Wikang Filipino Agosto 1, 2007 PANIMULA: Ang ortograpiya ng wikang pa...

Read more »
12:54 AM

Paghihiram ng mga Salita (Hiram na Salitang FIlipino) Paghihiram ng mga Salita (Hiram na Salitang FIlipino)

Paghihiram ng mga salita Walang salitang buhay na gaya ng Filipino ang puro. Dahil sa pagkakaiba-iba sa kultura ng mga bansa, may mga...

Read more »
6:35 PM

Mga Teoryang Pangwika Mga Teoryang Pangwika

Teoryang Pangwika A. Sosyoling wistikong teorya: Ayon sa teoryang ito ay ang wika ay panlipunan at ang speech ay pang-indibidwal. Ay...

Read more »
6:20 PM

Tungkulin Ng Wika Tungkulin Ng Wika

Ano-ano ang tungkulin ng wika? Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sist...

Read more »
1:38 AM

Iba't Ibang Uri ng Wika Iba't Ibang Uri ng Wika

Ang wika ang pinakamabisang instrumento ng komunikasyon at wikang Filipino para sa mga Pilipino. Ito ay nahahati sa apat na uri. 1....

Read more »
1:18 AM

Mga Varyasyon o Barayti ng Wika Mga Varyasyon o Barayti ng Wika

Homogeneus at Heterogeneous na wika Homogeneous ang wika kung pare-parehong magsalita ang lahat ng gumagamit nito. (Paz, et.al.2003)...

Read more »
8:30 PM

Mga Bahagi ng Pangungusap Mga Bahagi ng Pangungusap

Ang pangungusap ay isang salita o pangkat ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Ito ay binubuo ng panlahat na...

Read more »
8:10 PM

Iba't Ibang Ayos ng Pangungusap Iba't Ibang Ayos ng Pangungusap

May dalawang ayos ang pangungusap: karaniwan o tuwid at di-karaniwan o baligtad na ayos. 1. Karaniwan o Tuwid na ayos ng pangungusap....

Read more »
7:44 PM

Iba't Ibang Uri ng mga Pangungusap Iba't Ibang Uri ng mga Pangungusap

May iba't ibang Uri ang mga Pangungusap. Ito ay ang mga sumusunod: Ayon Sa Gamit 1. Mga pangungusap na eksistensyal - nagpapahaya...

Read more »
7:34 PM