Mga Kautusan sa Pagsulong ng Wika

Kautusan Sa Pagsulong Ng Wika Ang sumusunod ay ibat- ibang kautusang ipinairal ng ating pamahalaan tungkol sa pagkasulong ng ating wika...
Ang Ortograpiya ng Wikang Pambansa

UNANG BAHAGI ANG ORTOGRAPIYA NG WIKANG PAMBANSA Komisyon sa Wikang Filipino Agosto 1, 2007 PANIMULA: Ang ortograpiya ng wikang pa...
Paghihiram ng mga Salita (Hiram na Salitang FIlipino)

Paghihiram ng mga salita Walang salitang buhay na gaya ng Filipino ang puro. Dahil sa pagkakaiba-iba sa kultura ng mga bansa, may mga...
Mga Teoryang Pangwika

Teoryang Pangwika A. Sosyoling wistikong teorya: Ayon sa teoryang ito ay ang wika ay panlipunan at ang speech ay pang-indibidwal. Ay...
Tungkulin Ng Wika

Ano-ano ang tungkulin ng wika? Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sist...
Iba't Ibang Uri ng Wika

Ang wika ang pinakamabisang instrumento ng komunikasyon at wikang Filipino para sa mga Pilipino. Ito ay nahahati sa apat na uri. 1....
Mga Varyasyon o Barayti ng Wika

Homogeneus at Heterogeneous na wika Homogeneous ang wika kung pare-parehong magsalita ang lahat ng gumagamit nito. (Paz, et.al.2003)...
Mga Bahagi ng Pangungusap

Ang pangungusap ay isang salita o pangkat ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Ito ay binubuo ng panlahat na...
Iba't Ibang Ayos ng Pangungusap

May dalawang ayos ang pangungusap: karaniwan o tuwid at di-karaniwan o baligtad na ayos. 1. Karaniwan o Tuwid na ayos ng pangungusap....
Iba't Ibang Uri ng mga Pangungusap

May iba't ibang Uri ang mga Pangungusap. Ito ay ang mga sumusunod: Ayon Sa Gamit 1. Mga pangungusap na eksistensyal - nagpapahaya...
Mga Anyo at Uri ng Panitikan

Ano ang Panitikan? Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao...
List of Greek Gods and Goddesses

The following is the List of Greek Gods and Goddesses and their brief description. List of Greek Gods and Goddesses - A Achelois - On...
List of Ancient Egyptian Gods and Goddesses

Here is the List of Ancient Egyptian God and Goddesses and their brief description. Ancient Egyptian Gods and Goddesses - A Aah ...
to Top