Kayarian ng mga Salita

Ano ba ang salita? Ang salita ay pinagsama-samang titik na mayroong kahulugan. Ito ay may apat na kayarian. Ang mga salita ay maaaring p...
Ang Alfabetong Filipino at ang Kasaysayan Nito

Ang makabagong Alfabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik. Ito ay hango sa alfabetong Ingles na may 26 na titik at dinagdagan ng titik Ñ...
The Basic Sentence Pattern

S+ V+ IO+ DO (Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object) 1. You can sell him a piece of necklace. 2. Can money bring me happines...
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Wika

Maraming haka-haka tungkol sa pinagmulan ng wika. Bukod sa napakadaming teorya ng iba't ibang tao hindi padin maipaliwanag kung saa...
Wastong Gamit ng mga Salita

Ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang gamit na salita. Maraming sa...
Kasaysayan ng Pambansang Watawat ng Pilipinas

Ang pambansang watawat ng Pilipinas ay may araw na walo ang sinag, at tatlong bituin, parehong kulay ginto, at nakapatong sa puting tat...
What is Enculturation, Acculturation, Assimilation, and Immersion?

What is Enculturation? It is the process of socialization that helps a person to acquire social norms, values, behaviors, language...
K to 12: The Enhanced Basic Education Program

We need to add two years to our basic education. Those who can afford pay up to fourteen years of schooling before university. Thus the...
PRC Sample Answer Sheet for Licensure Examination for Teachers

There are lots of things that you need to consider before taking the Licensure Examination for Teachers. Aside from practicing drill tes...
7 Types of Power in the Workplace

Basically, there are 7 Types of Power in the Workplace. Let's use "School" as an example. These types of powers can be u...
to Top