Iba't Ibang Ayos ng Pangungusap

May dalawang ayos ang pangungusap: karaniwan o tuwid at di-karaniwan o baligtad na ayos. 1. Karaniwan o Tuwid na ayos ng pangungusap....
Iba't Ibang Uri ng mga Pangungusap

May iba't ibang Uri ang mga Pangungusap. Ito ay ang mga sumusunod: Ayon Sa Gamit 1. Mga pangungusap na eksistensyal - nagpapahaya...
Mga Anyo at Uri ng Panitikan

Ano ang Panitikan? Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao...
List of Greek Gods and Goddesses

The following is the List of Greek Gods and Goddesses and their brief description. List of Greek Gods and Goddesses - A Achelois - On...
List of Ancient Egyptian Gods and Goddesses

Here is the List of Ancient Egyptian God and Goddesses and their brief description. Ancient Egyptian Gods and Goddesses - A Aah ...
Mga Dapat Tandaan sa Pagsusulat

Ang pagsusulat ay isang paglalarawan ng wika sa tekstuwal na tagapamagitan sa pamamagitan ng paggamit ng isang pangkat ng mga tanda o sag...
17 Regions of the Philippines

Philippines is an archipelago which mean, it's consist of lots of islands.The Philippine archipelago comprises about 7,641 islands, ...
Top 10 Clinically Proven Medicinal Plants in the Philippines

List of the ten (10) medicinal plants that the Philippine Department of Health (DOH) through its "Traditional Health Program" ...
The Prehistoric Culture in the Philippines

Prehistoric Writing Upon the arrival of the Spaniards in the Philippines, most of the people were already capable of reading and writi...
Important Facts about the Filipinos and the Philippines

The Philippines is a Southeast Asian country in the Western Pacific, comprising more than 7,000 islands. Its capital, Manila, is famous f...
to Top