Tungkulin Ng Wika

Ano-ano ang tungkulin ng wika? Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sist...
Iba't Ibang Uri ng Wika

Ang wika ang pinakamabisang instrumento ng komunikasyon at wikang Filipino para sa mga Pilipino. Ito ay nahahati sa apat na uri. 1....
Mga Varyasyon o Barayti ng Wika

Homogeneus at Heterogeneous na wika Homogeneous ang wika kung pare-parehong magsalita ang lahat ng gumagamit nito. (Paz, et.al.2003)...
Mga Bahagi ng Pangungusap

Ang pangungusap ay isang salita o pangkat ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Ito ay binubuo ng panlahat na...
to Top