April 2018

April 25, 2018
Mga Akdang Pampanitikan

Mga Halimbawa ng Akdang Pampanitikan

Akdang Tuluyan ay yaong mga nasusulat sa karaniwang takbo ng pangungusap.
 1. Alamat - ito'y mga salaysaying hubad sa katotohanan.Tungkol sa pinagmulan ng bagay ang karaniwang paksa rito.
 2. Anekdota - ito ay isang mahabang salaysaying nahahati sa mga kabanata.Hango sa tunay na buhay ng tao ang mga pangyayari at sumasakop sa mahabang panahon.Ginagalawan ito ng maraming tauhan.
 3. Nobela - Ang nobela o kathambuhay ay isang mahabang kuwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata.
 4. Pabula - Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang-buhay ang gumaganap na mga tauhan.
 5. Parabula - isang maikling kuwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Bibliya.
 6. Maikling kwento - ito'y salaysaying may isa o ilang tauhan,may isang pangyayari sa kakintalan.
 7. Dula- ito'y itinatanghal sa ibabaw ng entablado o tanghalan.Nahahati ito sa ilang yugto,at bawat yugto ay maraming tagpo.
 8. Sanaysay - isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuru-kuro ng may-akda.
 9. Talambuhay - isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon.
 10. Talumpati - isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsalita sa entablado.
 11. Balita - ay ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at/o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay-alam sa mga mamamayan.
 12. Kwentong bayan - ay mga salaysay hinggil sa mga likhang-isip na mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki, o kaya sa isang hangal na babae.
 13. Salawikain - ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
 14. Kasabihan - kawikaang nagsasaad ng ating karanasan.


Mga Akdang Patula

Mga tulang pasalaysay - pinapaksa nito ang mahahalagang mga tagpo o pangyayari sa buhay, ang kagitingan at kabayanihan ng tauhan.
1. Awit at Korido - isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na walong pantig bawat linya at may apat na linya sa isang saknong.
2. Epiko - tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di-kapani-paniwala
3. Balada - isang uri o tema ng isang tugtugin.
4. Sawikain - ay maaaring tumukoy sa:
A. idyoma, isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyunal.
B. moto, parirala na nagpapahiwatig ng sentimiento ng isang grupo ng mga tao.
C. salawikain, mga kasabihan o kawikaan.
5. Bugtong - Ang bugtong, pahulaan, o patuuran ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan (tinatawag ding palaisipan ang bugtong).
6. Kantahin - ay musika na magandang pakinggan. Kadalasang itong maganda kung gusto rin ito ng makikinig
7. Tanaga - isang maikling katutubong Pilipinong tula na naglalaman ng pang-aral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan.
8. Tula - Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula.

April 18, 2018
Buod ng Ibong Adarna (Summary of Ibong Adarna)

Kabanata 1 (Part 1)

Ang Kaharian ng Berbanya, hari at reyna at tatlong principe, ang pagkakasakit ng hari at ang pagsunod ni Don Pedro na hanapin ang Ibong Adarna.

Talataan
Lunos - Lungkot
Matarok - Maunawaan
Nililo - Dinaya
Tumalima - Sumunod
Marahuyo - Maakit
Nag-aalimpuyo - Nangangalit
Mayamungmong - Madahon

Buod
Sa kaharian masagana at ang mga tao nabubuhay ng mapayapa na ang pangalan ay Berbanya, ang naghahari ay si Don Fernando at ang asawa niyang si Donya Valeriana. Tatlo ang kanilang anak. Ang panganay ay si Don Pedro; pangalawa ay si Don Diego at ang bunso ay si Don Juan. Ang magkakapatid ay sinanay sa paghawak ng sandata nang kanilang pinili ang tumulong sa pagpapatakbo ng kaharian kaysa sa magpari. Ang bunso ang paborito ng hari at reyna kaya nang managinip si Don Fernando na ang kaniyang anak na si Don Juan ay pinatay ng dalawang tao at inihulog sa balon, siya ay nagkasakit ng malubha. Isang matandang manggagamot ang dumating sa kaharian at sinabing ang natataning lunas lamang ay ang awiting ng ibong Adarna na makukuha lang sa bundok Tabor. Anang matanda, ang ibon ay humahapon sa puno ng Piedras Plata sa gabi at umaawit bago ito matulog.Sa umaga ay hindi ito matatagpuan. Ang unang naglakbay para hulihin ang Ibong Adarna ay ang pangany na si Don Pedro.
[next]

Kabanata 2 (Part 2)

Ang Paglalakbay ni Don Pedro sa Bundok Tabor at ang sinapit niya sa Ibong Adarna.

Talataan
Tumalima - Sumunod
Pinangulag - Pinatayo
Nag-aalimpuyo - Nangangalit

Buod
Sakay ng kabayo, naglakbay si Don Pedro ng tatlong buwan hanggang mamatay ang kaniyang kabayo at kinailangang lumakad siya para marating ang Tabor. Nakita niya ang marikit na puno ng Piedras Plata. Napansin niya na walang ibon ang dumadapo sa puno. Sa paghintay niya sa Ibong Adarna , siya ay nakatulog. Pitong beses, kumanta ang ibon, nagpalit ng kulay ng balahibo at nagbawas bago ito natulog sa sanga. Si Don Pedro ay napatakan ng dumi ng engkantadang ibon na siyang nagging dahilan upang siya ay maging bato.
[next]

Kabanata 3 (Part 3)

Ang Paglalakbay ni Don Diego para hanapin ang kapatid at ang ibong adarna.

Talataan:
Kinipkip - Dinala sa kamay
Nakadatal - Nakarating
Napagbulay-bulay - Napag-isip-isip
Nalilingid - Natatago
Nagahis - Natalo

Buod
Makalipas ang isang taon at di pa bumalik si Don Pedro, si Don Diego naman ang naglakbay para hanapin ang ibong Adarna. Limang buwan ang nakaraan sa paghanap niya ng bundok. Namatay din ang kaniyang kabayo at tulad ng kapatid na panganay ay lumakad din siya. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa Bundok ng Tabor at nakita rin niya ang puno na ang ugat ay tila ginto habang ang mga dahon ay kumikinang. Napansin niya ang isang bato pero mas naakit siya sa mga dahon ng puno at hindi rin niya napansin ang mga kawan-kawang ibong dumaan. Matiyaga siyang naghintay at di nagtagal ay dumating ang ibong adarna. Nakita ni Don Diego ang ibon at pinilit hulihin nang magsimula itong umawit. Sa ganda ng awit, ang prinsipe ay nakatulog. Kagaya ng kaniyang nakakatandang kapatid siya rin ay naging bato matapos siyang madumihan ng ibon pagkatapos nitong kumanta.
[next]

Kabanata 4 (Part 4)

Ang Paglalakbay ni Don Juan para hanapin ang dalawang kapatid at ang Ibong Adarna

Talataan:
Subyang - Tinik
Nawawaglit - Nawawala
Mahumaling - Magkagusto
Parurunan - Pupuntahan
Namamanglaw - Nalulungkot
Nangungulimlim - Dumudilim
Nanambitan - Nakiusap
Kapakumbabaan - Mababaang-loob
Binabagtas - Minatahak
Namanatag - Mamayapa
Matarik - Mataas
Makakaniig - Makakapiling
Namamanglaw - Nalulungkot
Datay - Nakaratay
Itinatangis - Iniiyak
Matitimyas - Matatamis o magaganda

Buod
Makalipas ang tatlong taon, wala pa ring balita tungkol kay Don Pedro at Don Diego sa paghahanap ng mga ito ng Ibong Adarna. Ayaw utusan ng hari si Don Juan dahil baka matulad din itong prinsipe sa sinapit ng dalawang kapatid. Si Don Juan ang nagpumilit dahil sa paglulubha ng ama. Tinakot niya ang ama na aalis siya nang walang paalam ag hindi siya pinayagan. Di katulad ng dalawang kapatid, hindi siya gumamit ng kabayo sa paglalakbay at nagdala lang siya ng limang tinapay. Ibig niyang magpakumbaba. Sa daan ay nakasalubong niya ang isang matandang may leproso na humingi ng tulong sa prinsipe. Ibinigay niya ang natitira niyang tinapay . Bilang ganti, sinabi ng matanda na hanapin ang bahay ng isang tao na makakapagturo sa kaniya sa ibon. Iniwanan ni Don Juan ang leproso at hinanap ang puno at ang bahay. Sa bahay ay nakita niya ang ermitanyo na nagbigay sa kaniya ng isang labaha at pitong dayap na gagamitin niya upang mapaglabanan ang antok habang kumakanta ang ibong adarna. Binigyan din siya ng sintas na ginto (tali) upang siyang ipanghuli sa Ibong Adarna. Sinunod lahat ng payo ng ermitanyo kaya nahuli ni Don Juan ang Ibong Adarna.
Tinulungan din ng matanda ang prinsipe para gawing tao muli ang dalawa nitong kapatid na sina Don Pedro at Don Diego sa papamagitan ng pagbuhos ng tubig. Pinagaling din ng ermitanyo ang mga sugat ni Don Juan. Bago umalis ang tatlo, nagpabasbas muna si Don juan sa ermitanyo.
[next]

Kabanata 5 (Part 5)

Ang Pagtataksil ni Don Pedro at Don Diego kay Don Juan at pagbabalik nila sa kaharian ng Berbanya.

Talataan:
Umagapay - Sumabay
Natalos - Nalaman
Nasindak - Natakot
Kauukilkil - Katatatanong
Mapalugmok - Mapadapa
Nag-apuhap - nag-isip, Naghanap
Mapalisya -  Magkamali
Lilimiin - Iisipin
Manukala - Suhestiyon
Nalugod - Nasayahan

Buod
Habang pabalik sa kaharian, pinag-isipan ng masama ni Don Pedro si Don Juan. Kinausap niya ang kaniyang kapatid na si Don Diego na patayin nila si Don Juan upang maiuwi nila ang Ibong Adarna sa kanilang ama. Hindi pumayag si Don Diego; sa halip ay sa sinabi ni Don Pedro dahil kapatid nila ang papatayin nila. Kahit hindi sang-ayon ay wala na ring nagawa di Don Diego nang sinabi ni Don Pedro na na bugbugin at iwanan si Don Juan na mag-isang walang pagkain at mahina. Sa ganoon ay mamatay din ito sa gutom at sa sugat. Ganoon nga ang ginawa nila at sila ay matagumpay na umuwi dala-dala ang ibon. Ang hari ay lalong nanghina sa pag-alala sa kaniyang bunsong si Don Juan. Ang Ibong Adarna na alam kung sino talaga ang nakahuli sa kaniya ay hindi kumanta. Hinintay niyang bumalik si Don Juan para matuklasan ang kataksilang ng dalawa niyang kapatid.
[next]

Kabanata 6 (Part 6)

Ang Pagdurusa ni Don Juan, pagtulong ng ermitanyo at pagbalik niya sa kaharian ng Berbania.

Talataan
Palamara - Masama
Balintuna - Kabaligtaran
Talinghaga - Misteryo
Nautas - Napatay

Buod
Sa pag-iisa at pagdurusa sa sakit ng mga sugat, naisip ni Don Juan ang kaniyang ama,
At ang kaniyang ina. Nagdasal din siya sa Panginoong Diyos na siya ay tulungang makita ulit ang kaniyang mga magulang kahit na naisip niya ang kasamaang iginanti sa kaniya ng kaniyang mga kapatid. Dumating ang matanda at parang himala, ginamot siya sa kaniyang mga sugat at siya ay naging malakas ulit. Punit-punit ang damit na bumalik sa palasyo si Don Juan. Nang Makita siya ng Ibong Adarna, umawit ito ng pitong beses na nagkukuwento kung paano pinagtulungan si Don Juan ng mga kapatid na sina Don Diego at don Pedro. Sa ikapitong awit kung saan sinabi ng ibon na dapat ipamana ang kaharian kay Don Juan, gumaling ang hari at tumayo. Kahit na inapi ng mga kapatid napatawad pa rin sila ni Don Juan at sila’y nagsama-sama sa kaharian kasama ang Ibong Adarna.
[next]

Kabanata 7 (Part 7)

Ang pagkawala ng Ibong Adarna at paglalayas ni Don Juan sa takot na siya ay maparusahan ng Amang Hari at pagtigil nilang magkakapatid sa Armenia.

Talataan
Kaginsa-ginsa - Hindi inaasahan
Tumahan - Tumira
Matarok - Maunawaan

Buod
Inutos ng hari ang pagbabantay sa Ibong Adarna. Nang gabing si Don Juan ay nagbantay, siya ay nakatulog. Pinakawalan ni Don Pedro ang ibon. Paggising ng prinsipe at nalaman niyang nawawala ang ibon, siya ay umalis dahil alam niyang paparusahan siya ng hari. Nang malaman ng hari na naglayas si Don Juan, ipinahanap it okay Don Pedro at Don Diego. Si Don Juan naman ay napadpad sa Armenia kung saan siya ay natagpuan ng dalawang kapatid. Sa takot na baka malaman ng hari ang katotohanan, minabuti ni Don Pedro at Don Diego na doon na rin manatili. Sa kanilang paglalakad, may nakita silang balon. Napagpasiyan nila na alamin kung ano ang nasa ilalim. Una at ikalwang ibinaba sa balon ay si Don Diego at Don Pedro, nguni’t sila ay natakot bago man nakarating sa ilalim.
[next]

Kabanata 8 (Part 8)

Ang pagligtas ni Don Juan sa dalawang Prinsesa na natagpuan niya sa balon at ang pag-iwan sa kaniya ng mga kapatid upang siya ay mamatay nang tuluyan.

Talataan
Humahalimuyak - Nagsasabog ng amoy na mabango
Namamangha - Nagugulat
Tampalasan - Malupit
Naghamok - Naglaban
Magpahingalay - Magpahinga

Buod
Nang si Don Juan na ang ibinababa sa balon, hindi siya tumigil hanggang hindi niya naabot ang ilalim.

Ang Higante
Pumasok siya sa isang pinto kung saan nakita niyang may daang kumikinang sa linis na tila kristal. Ang mga bulaklak ay namumukadkad at nagsasabog ng bango. na kristal at may mga bulaklak na mababango Sa isang bahay, siya ay tumawag kung may tao at nakita niya si Princesa Juana na bilanggo ng isang higante. Hinamon ni Don Juan ang higante at napatay niya.

Si Prinsesa Leonora at ang Ahas na may Pitong Ulo.
Bago sila umalis, ipinagtapat ni Princesa Juana na may kapatid siyang bilanggo naman ng malaking ahas na may pitong ulo. Iniligtas din ni Don Juan si Princesa Leonora. Tinulungan din siya ng prinsesa sa pamamagitan ng pagbigay ng isang bote na ang lamang balsamo ay kailangang ibuhos sa ulo ng ahas upang hindi ito makadikit ulit pagkatapos maputol. Kasama si Princesa Leonora, si Princesa Juana at ang alagang lobo ni Princesa Leonora, si Prinsipe Juan ay umakyat sa balon sa tulong ng kaniyang dalawang kapatid. Umibig si Don Pedro kay Princesa Leonora na ang pag-ibig naman ay nakatuon kay Prinsipe Juan.

Muling Pagtataksil
Bumalik si Don Juan sa balon upang kunin ang singsing na diamante ni Prinsesa Leonora na kaniyang naiwanan. Di pa man siya nakababa ay pinutol na ni Don Pedro ang lubid ng nasa sampung dipa pa lang ito. Inhulog din ni Prinsesa Leonora ang kaniyang lobo para tulungan si Don Juan. Bumalik na sa Berbania sina Don Pedro, Don Diego, Prinsesa Juana at Prinsesa Leonora. Naniwala ang hari sa kuwento ng dalawang magkapatid na patay na si Don Juan at silang dalawa ang nagligtas sa dalawang prinsesa. Ikinasal kaagad si Prinsesa Juana at Don Diego samantalang si Prinsesa Leonora ay humingi ng palugit na pitong taon dahil sa kaniyang panata. Humingi siya ng sariling silid upang doon niya tuparin ang panatang iyon.

Pansamantalang Tagumpay
Nakita ng lobo na isang engkantado ang sugatang si Don Juan. Ginamot niya ang prinsipe sa pamamagitan ng tubig na nanggaling sa Dagat Jordan. Pagkatapos gumaling si Don Juan, kinuha niya ang singsing na diamante ni Prinsesa Leonora at lumakad siya pabalik sa Kaharian ng Berbania. Sa kapaguran, nagpahinga si Don Juan sa ilalim ng puno. Dumating ang Ibong Adarna at kumanta na nagsasaad ng pag-iisip ni Prinsesa Leonora sa kaniya subalit meron pang isang babaeng mas maganda kay Prinsesa Leonora. Siya ay si Donya Maria Blanca, anak ng Haring Salermo ng kaharian ng De los Cristal. Siya ay pinakamatanda sa tatlong prinsesa na sina Isabel at Juana.
[next]

Kabanata 9 (Part 9)

Ang panibagong paghahanap ni Don Juan sa Kaharian ng De los Cristal at paglalakbay patungo doon sa pamamagitan ng agila

Talataan
Ipagbabadya - Sasabihin
Mamangha - Magtaka
Bumukal – Dumaloy
Matatap – Malaman

Buod
Pagkakasalubong sa Isang Gusgusing Matanda.
Matagal nang naglalakbay si Don Juan pero hindi pa rin niya makita ang kaharian ng delos Cristales.Sa kaniyang kagutuman, humingi siya ng pagkain sa isang matanda na binigyan siya ng bukbuking tinapay na nang tinikman niya ay anong sarap. Ang tubig da bumbong ay tila hindi nababawasann. Tinanong niya ang matanda ng direksiyon patungong delos Cristal, ngunit walang masabi ang matanda na nagsabing isandaang taon na siyang naglalakad ay wala pa siyang naabot ng ganoong lugar. Pinayuhan na lang na hanapin niya ang ermitanyo na maaring makapabigay sa kaniya ng tungkol sa kahariang hinahanap. Binigyan niya ng kapirasong damit na ipapakita ng prinsipe sa ermitanyo para tulungan siya. Samantala si Prinsesa Leonora ay patuloy pa rin ang pagtangis at paghihintay kay Don Juan.

Ang Unang Ermitanyo
Matapos ang limang buwan ay nakarating si Don Juan sa ikapitong bundok kung saan nakita niya ang ermitanyo na mahaba na ang buhok sa katandaan. Ayaw kausapin ng ermitanyo si Don Juan kung hindi niya ipinakita ang piraso ng damit na ibinigay ng matanda. Umiyak ang ermitanyo nang makita ang damit at sinabi ninyang Iyon ay damit ni Hesukristo. Humingi siya ng kapatawaran sa kaniyang mga sala. Sinabi ng ermitanyo na limandaang taon na siya at wala pa siyang nalalamang ganoon kaharian. Sinangguni rin niya ang mga hayup kung may nalalaman sila pero wala ring masabi ang mga dumating sa kaniyang panawagan. Sa huli ay pinayuhan niyang sumangguni sa kapatid niyang ermitanyo rin na nasa ikapitong bundok. Pinasakay niya ito sa likod ng isa niyang alaga na siyang naglipad sa kaniya sa kaniyang pupuntahan.

Ikalawang Ermitanyo
Katulad ng naunang ermitanyo, ayaw ding makiusap ang walongdaang taon na ermitanyo kung hindi ipinakita ni Don Juan ang piraso ng damit ni Jesus. Tinanong din ng ikalawang ermitanyo ang mga hayup kung alam nila ang de los Cristal na kaharian. Isang agila ang nakapagsabi kung nasaan yon.
Pinasakay siya sa likod ng agila at naglakbay sila nang isang buwan. Bago iniwan ng agila si Don Juan sa de los Cristal, pinagbilinan nito ang anyo ng tatlong prinsesa na naliligo sabay-sabay pero may kanya-kanya silang paliguan.
[next]

Kabanata 10 (Part 10)

Ang Pagkikita ni Don Juan at ni Prinsesa Maria Blanca.

Talataan:
Nangaduhagi - Nangatalo
Tumangan - Humawak
Naraig - Natalo

Buod
Ang Pagkikita ni Prinsesa Maria Blanca at Don Juan
Tulad nang sinabi ng agila, dumating ang tatlong prinsesa sa anyong kalapati pagsapit ng ikaapat ng madaling-araw. Hinintay ni Don Juan sa paliguan ni Prinsesa Maria Blanca. Nang naliligo na ang prinsesa ay itinago ni Don Juan ang damit nito at hindi inlilabas hanggang makalipas ang isang oras at nagpupuyos sa galit and dalaga. Nagpakumbaba ang prinsipe sa paghingi ng tawad sa prinsesa na naawa naman sa binata at kaniya nang pinatawad matapos itong magpakilala na siya ay mula sa kaharian ng Berbania. Nagpahayag si Don Juan ng pag-ibig kay Prinsesa Maria Blanca. Ipinaliwanag ng prinsesa ang haharapin niyang pagsubok mula sa ama niyang Haring Salermo na gigising pagdating ng ikalima ng umaga. Ipinakita niya na ang mga bato na nakapaligid sa kanila. Sila raw ay mga prinsipe, konde at mga kabalyero na tinalo ng kaniyang ama at ginawang bato ang katawan.
Dahil sa gusto na rin ng prinsesa si Don Juan, tinuruan niya ito kung anong gagawin pag nakita ang kaniyang ama. Una huwag niyang tatanggapin ang imbitasyon sa palasyo. Sundin niya lahat ang iuutos sa kaniya at ang prinsesa ang gagawa ng paraan upang iyon ay matupad. Sabay-sabay na umalis ang mga prinsesa na nag-anyo ulit na kalapati.
[next]

Kabanata 11 (Part 11)

Ang Pagsubok kay Don Juan ni Haring Salermo .

Talataan
Mapakilangkap - Maisama
Ginapas - Inani

Buod
Nagising nga ang hari at itinanong kay Don Juan kung ano ang pkay niya sa de los Cristal. Kagaya nang sinabi ni Prinsesa Maria Blanca, sinabi niya na gusto niyang mag-asawa sa isa sa mga prinsesa. Nang inimbita siya sa palasyo ay tumaggi siya pero tinanggap niya lahat ang pagsubok nqa ibinigay ng Hari.

Unang Pagsubok
Ito ay ang pagpantay ng bundok kung saan itatanim ang trigo na pinakuha niya sa kaniyang mga utusa. Itatanim ni Don Juan ang trigo, patutubuin, gagapasin, gagawing arina para malutong tinapay na siyang kakainin sa almusal ng hari. Sa pamamagitan ng puting mahika ni Prinsesa Maria Blanca, nagawa ni Don Juan ang iunots ni Haring Salermo. Kinabukasan namangha siya nang makita niya ang tinapay mula sa trigo.

Ikalawang Pagsubok
Pinakawalan ni Haring Salermo ang alaga niyang mga Negrito mula sa kinakulungang nitong malaking bote sa malawak na karagatan. Utos kay Don Juan ay ibalik ang labindalawang Negrito sa bote kinabukasan paggising niya. Muli ay tinulungan ni Princesa Maria Blanca ang prinsipe kaya kinabukasan ay namangha ang hari sa pagkakatupad ng kaniyang utos.

Ikatlong Pagsubok
Isang bundok ang hiniling ni Haring Salermo na pagalawin para makita niya kinabukasan sa harapan ng kaniyang bintana. Ginawa ni Prinsesa Maria Blanca ang utos ng hari para kay Don Juan. Napg-isip-isip ang hari at ang kaniyang konseho na mas may alam ang lalaking ito kaysa sa mga naunang naghangad na mapakasal sa prinsesa.

Ikaapat na pagsubok
Inutos niya kay Don Juan na ang bundok na inilapit niya sa bintana ay dalhin sa karagatan at gawing kastilyo. Ibinigay niya ang mga gusto niyang makita sa kastilyo. Inutos din niya ang paggawa ng daan mula sa palasyo hanging doon sa kastilyo. Ginawa ulit ni Prinsesa Maria Blanca ang imposible utos ng hari kay Don Juan.

Ikalimang pagsubok
Habang kasama si Don Juan sa kastilyo, inisip ng hari kung saan kumukuha ng kapangyarihan ang prinsipe. Sa pagiinspeksiyon ng kastilyo, nahulog ang sing sing ng hari sa karagatan. Ang ikalima niyang utos ay pag-alis sa kastilyo sa karagatan at pagbalik sa bundok sa dati nitong kinalalagyan. Ang lahat ng ito ay madali lang nagawa ni Prinsesa Maria Blanca.

Ikaanim na Pagsubok
Ang ikaanim na utos ay ang paghanap ng singsing na nawala sa karagatan. Kinailangan ang tulong ni Don Juan para ito maisakatuparan ni Prinsesa Maria Blanca. Sumakay sila sa isang batya at inutusan niya ang prinsipe na tadtarin ang katawan niya. Sumunod naman ang prinsipe. Nang matadtad ay naging maliliit na isda ang prinsesa. Sa unang ahon ng daliri Prinsesa Maria na hawak ang singsing, walang kumuha sa singsing kasi nahimbing si Don Juan. Sa ikatlong pagbalik niya at tulog pa rin ang binata, bumalik siya sa katawan niyang tao at muling inutusan si Don Juan na siya ay tadtarin at abangan ang kaniyang paglutang ng kaniyang daliri na may hawak ng singsing. Dahil sa pagkakamali sa pagtadtad, tumilamsik ang isang dulo ng daliri ng prinsesa. Ito ang sinabi niyang maaring palatandaan niya sa darating na araw. Naibalik ni Prinsesa Maria Blanca ang singsing sa ilalim ng unan ng hari bago ito nagising.

Ikapitong Pagsubok
Hindi talaga sumuko ang hari sa pagsubok sa prinsipe. Ang sumonod na utos ay ang pagpapaamo sa isang kabayo. Nalaman ni Don Juan na ang kabayong yaon ay mismo ang hari at ang dalawang nagpapatakbo ay ang dalawa niyang kapatid samantalaong siya ang makakapagpahinto sa kabayo. Sinabihan niya na huwag huminto ng pananakit sa kabayo hanggang hindi ito lumuha at mapagod. Sa huli ay tinanggap na rin ni Haring Salermo na mas may kapangyarihan si Don Juan.
[next]

Kabanata 12 (Part 12)

Ang Pagpili ni Don Juan kay Prinsesa Maria Blanca, ang pagtakas nila at ang pagtatagisan ng mahika ni Haring Salermo at ni Prinsesa Maria Blanca .

Talataan
Natanto - Nalaman
Nangamba - Nag-alala
Mapaluwal - Mapalabas

Buod
Ang Pagpili ng Mapapangasawa
Walang nagawa ang Hari kung hindi payagang pumili nang mapapangasawa si Don Juan sa kaniyang tatlong prinsesa. Hindi inilantad ang mga mukha ng tatlong prinsesa pero napili ni Don Juan si Prinsesa Maria Blanca dahil sa kulang ito ng isang daliri. Nagpasya ang hari na ipadala sa kapatid niya sa Englatera ang dalawa upang siya ang magdesisyon kung ipapakasal ang dalawa o hindi. Pag hindi nagustuhan si Don Juan ay papatayin siya ng kapatid ng Hari.

Ang Pagtakas sa delos Cristal
Nalaman ito ni Prinsesa Maria Blanca kaya nag-isip itong tumakas. Inutusan niya si Don Juan na kunin ang ikapitong kabayo mula sa kuwadra pero sa pagmamadali niya ay ang ikawalong kabayo ang nahila niya. Nakita kaagad ng prinsesa ang mali kaya minadali na niya ang pagtakas. Pero nalaman ng Hari ang kanilang balak at hinabol niya ang dalawa.

Ang Paglalaban ng mahika ni Prinsesa Maria Blanca at ang kapangyarihan ni Haring Salermo
Sa pagkakamali ni Don Juan, ang kabayong nakuha ay hindi makatakbo nang matulin kaya itinapon ni Prinsesa ang karayom niya at ginawang mga pako sa daanan ng kaniyang amang humahabol. Huminto ang hari ng dalawang araw para lang malinis ang dadaanan. Muling humabol ang hari at nang malapit nang maabutan ang prinsesa at si Don Juan, itinapon ni Maria Blanca ang kaniyang sabon na naging bundok ng bula. Hindi makahabol ng hari at mga kawal nito kaya sila ay lumigid sa bundok. Nang maramdaman ng prinsesa na malapit na naman silang abutan ng humahabol, gumawa siya ng karagatan na siyang nakapahinto sa kaniyang amang humahabol. Benindisyonan niya ang anak at isinumpa na makakalimutan ito ni Don Juan pagdating si Berbania. Sa sama ng loob ang hari ay namatay. Nakarating sa Berbania sina Prinsesa Maria Blanca at tulad ng sinabi ng Hari, iiwanan ang prinsesa sa labas ng kaharian. Sinabihan ng prinsesa na huwag magpapalapit sa babae ang prinsipe, kahit sa ina nito dahil makakalimutan siya.
[next]

Kabanata 13 (Part 13)

Ang pagpapakasal ni Don Juan kay Prinsesa Leonora at pagpapaalala kay Don Juan tungkol sa delos Cristal at ang mga ginawa ni Prinsesa Leonora

Buod
Pag pasok sa kaharian ni Don Juan ay luamabas kaagad si Prinsesa Leonora at lumapit sa kaniya. Agad nakalimutan ng prinsipe ang iniwanang si Prinsesa Maria Blanca. Ipinagtapat ni Prinsesa Leonora na mahal niya si Don Juan at hindi ang tampalasang si Don Pedro. Itinakda kaagad ng hari ang kasal nila kinalingguhan. Samatala, naghintay si Prinsesa Maria Blanca ng tatlong araw. Nalaman niya sa balita na pakakasal si Don Juan sa Linggong darating. Kumuha siya ng isang magarang karosa, nagsuot siya ng magarang damit at dumalo sa kasal Inihinto muna ni Haring Fernando ang kasal para makapagpakita ng sayaw at laro ang Emperatris na dumating. Ang naglalaro ay isang negrito at negrita na siyang nag-papaalala sa negrito sa mga nagyari habang pinapalo ito ng negrita ng suplina pagkatapos sumayaw. Sa huli at hindi pa rin maalala ni Don Juan kung sino si Prinsesa Maria Blanca ay binalak nitong basagin ang malaking bote sa tinding galit. Dito naalala ni Don Juan kung sino ang emperatriz at siya ay himingi ng tawad. Hiniling niya sa ama na pakakasalan niya si Prinsesa Maria Blanca st hindi si Prinsesa Leonora.
[next]

Kabanata 14 (Part 14)

Ang Pagpapakasal ni Don Pedro kay Prinsesa Leonora at ni Don Juan kay Prinsesa Maria Blanca

Buod
Nagpaliwanag si Prinsesa Leonora tungkol sa pagligtas sa kaniya ng prinsipe at ang pagtangkang pagpatay ng mga kapatid kay Don Juan nang iniwan ito sa balon.Ang Haring Fernando ay nagpasiya na ipakasal si Prinsesa Leonora kay Don Juan. Si Prinsesa Maria Blanca naman ang nagsalaysay kung paano niya iniligtas ang buhay ni Don Juan sa kamatayan mula sa makapangyarihan niyang ama. Naguluhan ang hari kaya ito ay sumangguni sa Arsobispo na sinabi naman na dapat ay pakasalan ni Don Juan si Prinsesa Leonora dahil ito ang unag nagging katipan Nagalit si Prinsesa Maria Blanca kaya itinapon niya ang tubig na nasa malaking bote. Bumaha sa palasyo at natakot ang mga tao. Nagpasya si Don Juna na siya ay pakakasal kay Prinsesa Maria Blanca. Sumangguni ulit ang hari sa arsobispo na nagpasyang magkaroon ng dalawang kasalan, sina Don Pedro at Prinsesa Leonora at si Don Juan at Prinsesa Maria Blanca. Tinaggihan ni Prinsesa Maria Blanca ang setro at korona dahil meron din siyang kaharian. Ang setro at korona ay napunta kay Don Pedro at Prinsesa Leonora. Tapos magpaalam ay bumalik na sa kaharian ng de los Cristal si Don Juan at Prinsesa Maria Blanca. Ang mga tao sa kaharian na ginawang hayup at baton g malupit na hari ay ibinalik nila sa kanilang taong anyo. Namatay na rin ang mga kapatid ni Prinsesa Maria Blanca. Kaya silang mag-asawa ang nagging bagong emperador at emperatriz sa nasasakupan nila.
Wakas

April 17, 2018
Uri at Paraan ng Pagpapakahulugan

Dalawang Uri ng Pagpapakahulugan

Mayroon tayong dalawang Uri ng Pagpapakahulugan.
 1. Konotasyon - Ang Konotasyon at pagpapakahulugang maaaring mag-iba iba ayon sa Saloobin, Karanasan, at Sitwasyon ng Isang Tao o isang pahiwatig.
 2. Denotasyon - ay isang pagpapakahulugan na naglalaman ng pangunahing kahulugan ng salita.
Mga Paraan ng Pagkakahulugan

1. Literal - Tunay at pinakamababang kahulugan
Halimbawa:
Ang tinapay ay pagkain

2. Konseptwal - Ang kahulugan ay ang konsepto, totoong impormasyon. Mas detalyado at may siyentipikong pinagbabatayan
Halimbawa:
Ang tinapay ay pinagalihalong harina, asukal, at itlog na minsan ay may palaman.

3. Kontekstwal - nalalaman ang kahulugan batay sa paraan ng pagkakagamit ng salita sa pangungusap. Nnatutukoy ang kahulugan sa tulong ng mga context clues
Halimbawa:
Si Hesus ay ang tinapay ng buhay dahil siya ang gumagabay sa mga tao.

4. Proposisyunal - Ipinapakita ang kahulugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sitwasyon at pagbibigay ng halimbawa
Halimbawa:
Ang tinapay ay ginagamit sa kakulangan ng bigas dahil mas murang umangkat ng harinang ginagamit sa paggawa nito.

5. Pragmatik - Ang kahulugan ay batay sa aktwal na karanasan ng naglalarawan sa ideya. Ibinibigay din ang kahulugan batay sa nangyari sa indibidwal
Halimbawa:
Ang aking baong tinapay ay mas masarap dahil may palaman.

6. Matalinhaga - Hindi lantad ang kahulugan ng salita
Halimbawa:
Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.

April 17, 2018
Iba't Ibang Uri ng Teksto

Mga Uri ng Teksto

Mayroong Anim (6) na Uri ng Tekso ito ay ang mga sumusunod:
 1. Tekstong Impormatibo/Ekspositori
 2. Tekstong Deskriptibo
 3. Tekstong Persuweysib
 4. Tekstong Naratibo
 5. Tekstong Argumentatibo
 6. Tekstong Prosidyural
1. Tekstong Impormatibo/Ekspositori
Deskripsiyon: Ang tekstong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong ano, kailan, saan, sino at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anomang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Naglalahad ito ng mga kuwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari, mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon.

May iba't ibang uri ang tekstong impormatibo depende sa estruktura ng paglalahad nito:
 • Sanhi at Bunga - ito ay estruktura ng paglalahad na nagpapakita ng pagkaka-ugnay ng mga pangyayari at kung paanong ang kinalabasan ay naging resulta ng mga naunang pangyayari. Sa uring ito, ipinaliliwanag ng manunulat ang malinaw na relasyon sa dalawang bagay at nagbibigay ng pokus sa kung bakit nangyari ang mga bagay (sanhi) at ano ang resulta nito (bunga).
 • Paghahambing - ang mga tekstong nasa ganitong estruktura ay kadalasang nagpapakita ng mga pagkakaiba at pagkakatulad sa pagitan ng anomang bagay,konsepto o pangyayari.
 • Pagbibigay-depinisyon - ipinaliliwanag ng ganitong uri ang kahulugan ng isang salita, termino at konsepto. Maaaring ang paksa ay tungkol sa isang konkretong bagay gaya ng uri ng hayop, puno o kaya naman ay mas abstraktong mga bagay gaya ng katarugan o pag-ibig.
 • Paglilista ng Klasipikasyon - ang estrukturang ito ay kadalasang naghahati-hati ng isang malaking paksa o ideya sa iba't ibang kategorya o grupo upang magkaroon ng sistema ng pagtalakay. Nagsisimula ang manunulat sa pagtalakay sa pangkalahatang kategorya at pagkatapos ay bibigyang-depinisyon at halimbawa ang iba't ibang klasipikasyon o grupo sa ilalim nito.
2. Tekstong Deskriptibo: Makulay na Paglalarawan
Layunin : Ang tekstong deskriptibo ay may layuning maglarawan ng isnag bagay, tao, lugar, karanasan, sitwasyon at iba pa.

Deskripsiyon : Ang tekstong Deskriptibo ayisang uri ng paglalahad at naisasagawa sa pamamagitan ng mahusay na eksposisyon. Ang uri ng sulating ito ay nagpapaunlad ng kakayahan ng mag-aaral na bumuo at maglarawan ng isang partikular na karanasan. Nagbibigay din ang sulating ito ng pagkakataon na mailabas ng mga mag-aaral ang masining na pagpapahayag.

Mga Katangian ng Tekstong Deskriptibo:
 1.  Ang tekstong deskriptibo ay may isang malinaw at pangunahing impresyon na nililikha sa mga mambabasa.
 2. Ito ay maaaring maging obhetibo o suhetibo, at maaari ding magbigay ng pagkakataon sa manunulat na gumamit ng iba't ibang tono at paraan sa paglalarawan.
 3. Ang tekstong deskriptibo ay mahalagang maging espisipiko at maglaman ng mga konkretong detalye. Ang pangunahing layunin nito ay ipakita at iparamdam sa mambabasa ang bagay o anomang paksa na inilalarawan.
3. Tekstong Persuweysib: Paano kita mahihikayat?
Deskripsiyon: Ang tekstong persuweysib ay isang uri ng dipiksiyon na pagsulat upang kumbinsihin ang mga mambabasa na sumang-ayon sa manunulat hinggil sa isang isyu. Sa pagsulat ng tekstong ito, hindi dapat magpahayag ng mga personal at walang batayang opinyon ang isang manunulat. Sa halip ay gumagamit ang manunulat ng mga pagpapatunay mula sa mga siyentipikong pag-aaral at pagsusuri.
Ang isang tekstong persuweysib ay naglalaman ng :
 1. Malalim na pananaliksik - kailangang alam ng isang manunulat ang pasikot-sikot ng isyung tatalakayin sa pamamagitan ng pananaliksik tungkol dito. Ang paggamit ng mabibigat na ebidensiya at husay ng paglalahad nito ang pinak-esensiya ng isang tekstong persuweysib.
 2. Kaalaman sa mga posibleng paniniwala ng mga mambabasa - kailangang mulat at maalam ang manunulat ng tekstong persuweysib sa iba't ibang laganap na pesepsiyon at paniniwala tungkolsa isang isyu.
 3. Malalim na pagkaunawa sa dalawang panig ng isyu - ito ay upang epektibong masagot ang laganap na paniniwala ng mga mambabasa.
4. Tekstong Naratibo: Mahusay na Pagkukuwento
Layunin: Layunin ng tekstong naratibo ang magsalaysay o magkuwento batay sa isang tiyak na pangyayari, totoo man o hindi. Layunin din nitong manlibang o magbigay-aliw sa mga mambabasa.

Deskripsiyon: Ang tekstong naratibo ay nagkukuwento ng mga serye ng pangyayari na maaaring piksiyon (hal.: nobela, maikling kuwento, tula) o di-piksiyon (hal.: biyograpiya, balita, maikling sanaysay). Maaaring ang salaysay ay personal na karanasan ng nagkukuwento. Maaari ding ang paksa ng salaysay ay nakabatay sa tunay na daigdig o pantasya lamang.

Mas malalim na halaga ng tekstong Naratibo:
- Ayon kay Patricia Melendre-Cruz (1994), kailangang suriin ang malikhaing pagkatha bilang isang siyentipikong proseso ng lipunan. Siyentipiko sapagkat ang mahusay na panitikan para sa kaniya ay kinakailangang naglalarawan sa mga realidad ng lipunan at nagbibigay ng matalas na pagsusuri dito.

Iba't ibang elemento ng Naratibong teksto:
a) Paksa - kailangang mahalaga at nmakabuluhan.
b) Estruktura - Kailangang malinaw at lohikal ang kabuuang estruktura ng kuwento.
c) Oryentasyon - nakapaloob dito ang kaligiran ng tauhan, lunan at oras o panahon kung kailan nangyari ang kuwento.
d) Pamamaraan ng Narasyon - kailangan ng detalye at mahusay na oryentasyon ng kabuuang senaryo sa unang bahagi upang maipakita ang setting at mood. Iwasang magbigay ng komento sa kalagitnaan ng pagsasalaysay upang hindi lumihis ang daloy.

Mga iba't Ibang Paraan ng Narasyon:
 • Diyalogo
 • Foreshadowing
 • Plot twist
 • Ellipsis
 • Comic book death
 • Reverse chronology
 • In media res
 • Deux ex machina (God from the machine)
e) Komplikasyon o Tunggalian - ito ang mahalagang bahagi ng kuwento na nagiging batayan ng paggalaw o pagbabago sa posisyon at disposisyong tauhan.
f) Resolusyon - ito ang kahahantungan ng komplikasyon o tunggalian. Maaaring ito ay masaya o hindi batay sa magiging kapalaran ng pangunahing tauhan.

5. Tekstong Argumentatibo: Ipaglaban ang Katuwiran
Deskripsiyon : Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na nangangailangang ipagtanggol ng manunulat ang posisyon sa isang tiyak na paksa o usapin gamit ang mga ebidensiya mula sa personal na karanasan, kaugnay na maga literatura at pag-aaral, ebidensiyang kasaysayan, at resulta ng empirikal na pananaliksik. Nangangailangan ang pagsulat ng tekstong argumentatibo ng masusing imbestigasyon kabilang na ang pangongolekta at ebalwasyon ng mga ebidensiya.

Mga elemento ng Pangangatuwiran
 1. Proposisyon- ang pahayag na inilalahad upang pagtalunan o pag-usapan.
 2. Argumento- ito ang paglalatag ng mga dahilan at ebidensiya upang maging makatuwiran ang isang panig. Kinakailangan ang malalim na pananaliksik at talas ng pagsusuri sa proposisyon upang makapagbigay ng mahusay na argumento.
Katangian at Nilalaman ng Mahusay na Tekstong Argumentatibo:

 1. Mahalaga at napapanahong paksa
 2. Maikli ngunit malaman at malinaw na pagtukoy sa tesis sa unang talata ng teksto.
 3. Malinaw at lohikal na transisyon sa pagitan ng mga bahagi ng teksto.
 4. Maayos na pagkakasunod-sunod ng talatang naglalaman ng mga ebidensiya ng
 5. argumento.
May matibay na ebidensiya para sa argumento.

6. Tekstong Prosidyural: Alamin ang mga Hakbang
Deskripsiyon: Ito ay iang uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksiyon kung paanong isasagawa ang isang tiyak na bagay.

Layunin: layunin ng tekstong ito na makapagbigay ng sunod-sunod na direksiyon at impormasyon sa mga tao upang tagumpay na maisagawa ang mga gawain sa ligtas, episyente at angkop na paraa.

Nilalaman: Ang tekstong Prosidyural ay may apat na nilalaman :
 1. Layunin o target na awtput - nilalaman ng bahaging ito kung ano ang kalalabasan o kahihinatnan ng proyekto ng prosidyur. Maaaring ilarawan ang tiyak na katangian ng isang bagay o kaya ay katangian ng isang uri ng trabaho o ugaling inaaasahan sa isang mag-aaral kung susundin ang gabay.
 2. Kagamitan - Nakapaloob dito ang mga kasangkapan at kagamitang kakailanganin upang makompleto ang isasagawang proyekto.
 3. Metodo- serye ng mga hakbang na isasagawa upang mabuo ang proyekto.
 4. Ebalwasyon- naglalaman ng mga pamamaraan kung paano masusukat ang tagumpay ng prosidyur na isinagawa.
Katangian ng wikang madalas gamitin sa mga tekstong prosidyural:
 1. Nasusulat sa kasalukuyang panahunan
 2. Nakapokus sa pangkalahatang mambabasa hindi sa iisang tao lamang
 3. Tinutukoy ang mambabasa sa pangkalahatang pamamaraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga panghalip
 4. Gumagamit ng mga tiyak na pandiwa para sa instruksiyon.
 5. Gumagamit ng malinaw na pang-ugnay upang ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng teksto
 6. Mahalaga ang detalyado at tiyak na deskripsiyon.

April 11, 2018
Mga Halimbawa ng Bugtong

Mga Halimbawa ng Bugtong

Narito ang mga halimbawa ng bugtong sa panahon ng katutubong panitikan.
1. Bugtong : Kaisa-isang plato, kita sa buong Mundo.
Sagot: Buwan
2. Nagtago si Pedro, labas ang ulo.
Sagot : Pako
3. Ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao
Sagot: Atis
4. Hindi prinsesa, hindi reyna. Bakit may korona
Sagot: Bayabas
5. Nanganak ang birhen, itinapon ang lampin.
Sagot: Saging
6. Isang prinsesa, nakaupo sa tasa.
Sagot: Kasoy
7. May langit, may lupa, May tubig, walang isda.
Sagot: Niyog
8. Ang alaga kong hugis bilog, barya-barya ang laman-loob.
Sagot: Alkansiya
9. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan.
Sagot: Anino
10. Palda ni Santa Maria. Ang kulay ay iba-iba.
Sagot: Bahaghari
11. Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon.
Sagot: Banig
12. Sa liwanag ay hindi mo makita. Sa dilim ay maliwanag sila.
Sagot: Bituin
13. Hindi hari, hindi pari ang damit ay sari-sari
Sagot: Sampayan
14. Nagbibigay na'y sinasakal pa
Sagot: Bote
15. May binti, walang hita, May tuktok, walang mukha.
Sagot: Kabute
16. Bata pa si Nene, Marunong nang manahi
Sagot: Gagamba
17. Nagtago si pedro nakalabas ang ulo
Sagot: Pako
18. Kung kailan pinatay,saka pa humaba ang buhay
Sagot: Kandila
19. Magandang prinsesa,nakaupo sa tasa
Sagot: Kasoy
20. Hindi akin hindi iyo ari ng lahat ng tao
Sagot: Mundo
21. May puno walang bunga,may dahon walang sanga
Sagot: Sandok
22. Kay lapit sa mata hindi mo pa rin Makita
Sagot: Tenga
23. Baboy ka sa pulo ang balahibo'y pako
Sagot: Langka
24. Dalawang bolang sinulid abot hanggang langit
Sagot: mata
25. Buto't balat lumilipad
Sagot: Saranggola
26. Lumalakad walang paa lumuluha walang mata
Sagot: Bolpen o pluma
27. Dalawang magkaibigan Habulan ng habulan
Sagot: Paa
28. Hindi tao, hindi ibon Bumabalik ‘pag itapon.
Sagot: Yoyo
29. Mataas kung nakaupo Mababa kung nakatayo.
Sagot: Aso
30. Bahay ni Tinyente Nag-iisa ang poste.
Sagot: Payong
31. Hayan na, Hayan na ‘Di mo pa makita.
Sagot: Hangin
32. Iisa ang pasukan Tatlo ang labasan.
Sagot: Damit
33. Eto na si Kaka, bubukabukaka.
Sagot: Gunting
34. Isang magandang dalaga ‘Di mabilang ang mata.
Sagot: Mais
35. May langit May lupa May tubig Walang isda.
Sagot: Buko
36. Bahay ni Mang Pedro, punong-puno ng bato.
Sagot: Papaya
37. Hinila ko ang baging, sumigaw ang matsing.
Sagot: Kampana
38. Sa isang kalabit, may buhay na kapalit
Sagot: Baril
39. Isang balong malalim, Punong-puno ng patalim.
Sagot: Bibig
40. Nakatalikod na ang prinsesa, mukha niya’y nakaharap pa
Sagot: Balimbing
41. Kung tawagin nila’y santo, hindi naman milagroso.
Sagot: Santol
42. Nang maliit ay gulok Nang lumaki na’y sandok.
Sagot: Niyog
43. Nang umalis ay lumilipad Nang dumating ay umuusad.
Sagot: Ulan
44. Bahay ni Mang Pedro, punung-puno ng bato.
Sagot: Papaya
45. Nanganak ang birhen, itinapon ang lampin.
Sagot: Saging
46. Kumpul-kumpol na uling, hayon at bibitin-bitin.
Sagot: Duhat
47. Tiningnan nang tiningnan Bago ito nginitian.
Sagot: Mais
48. Butong binalot ng bakal, bakal na binalot ng kristal.
Sagot: Lansones
49. Ang manok kong pula Umakyat sa puno ng sampaka Ng umuwi ay gabi na.
Sagot: Araw
50. Isang suman, Magdamag kong tanuran.
Sagot: Unan

April 10, 2018
Ang Balita at ang mga Kahalagahan Nito

Ano ang Balita?

Ang balita ay ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at/o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay-alam sa mga mamamayan. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag, pagsasahihimpawid, Internet, o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa maramihang mambabasa, nakikinig o nanonood.
· Ang mga mamamahayag ay may ganitong kasabihan: kapag ang tao ay nakagat ng aso, hindi ito balita; ngunit kapag ang aso nakagat ng tao, ito ay balita.
· Sa ibang pakahulugan, ang balita ay isang pangyayaring hindi pangkaraniwan. Ito ay maaaring tungkol sa mga pangyayaring naganap o nagaganap na bago sa pandinig ng madla.
[ads-post]
Balitang Panlokal - tumatalakay sa mahahalagang pangyayaring naganap lamang sa isang tiyak na bahagi ng bansa.
Balitang Pambansa - tumatalakay sa mga mahahalagang pangyayaring nagaganap sa buong bansa
Balitang Pandaigdig - tumatalakay sa mga mahahalagang pangyayaring nagaganap sa iba't ibang bansa sa daigdig

Mga Uri ng Balita

Mayroong pitong (7) uri ang balita:
1. Pang-edukasyon
2. Pampulitika
3. Pampalakasan
4. Pantahanan
5. Pangkabuhayan
6. Panlibangan
7. Pangkapaligiran

Kahalagahan ng Balita

Mahalaga ang balita sapagkat:
1. Nagpapayaman ito ng talasalitaan.
2. Nagbibigay ito ng dagdag na karunungan.
3. Nagpapalawak ito ng kaalaman tungkol sa paligid.
4. Nagpapabatid ito sa takbo ng panahon at kalagayan.
5. Nagpapatalas ito ng kakayahang mangatwiran batay sa mga tiyak na kaalaman.

Mga Mahahalagang Salik ng Balita

1. Mga pangyayari o detalye nito
2. Kawilihan
3. Mambabasa

LET Application Guidelines: How to Apply for the LET?

How to apply for the LET?
Here is an updated step-by-step guidelines for those who will apply for the LET at the Professional Regulation Commission. This will guide you in getting your Notice of Admission (NOA) which is needed in order to take the said examination.

I. ONLINE APPLICATION

BEFORE you go to the PRC office for application, make sure that you've accomplished first the online application (Check this: PRC Online Application for Board Examinations Step-by-Step Procedures: How to Apply for the LET?) so that you can do other things smoothly. The PRC officers won't process your application if you haven't accomplished the online application yet.

II. REQUIREMENTS

Although searching for the needed documents online is recommended, I find that this sometimes causes confusion. I arrived at the gates of PRC at around 6 am - and there was already a looooong line of applicants. Mind you, you'll be applying with exam takers of different professions (like Accountancy and Engineering for instance). While waiting for the gates to open, vendors around the area (carrying pastes, pens, brown envelopes, etc) will offer you their merchandise. Here's my tip: do not buy anything from outside vendors if you don't want to be stressed once inside PRC. Don't be swayed by the vendors' sales talks, "Ma'am/Sir glue at brown envelope para sa board application kailangan niyo po yan". You can buy the documentary stamp and metered white window envelope inside the PRC for a lower price compared to those being sold by outside vendors. Glue will be provided inside PRC, and you won't need the brown envelope at all (I learned this the hard way).

TAKE NOTE: This is for LET applicants only, I'm not aware of the guidelines for other professional board exam takers. Here's a list of all the things you'll need:

1. Three (3) pieces passport size pictures - white background with complete name tag (doesn't matter if your surname or first name is written first, as long as you have your COMPLETE name at the bottom of your passport picture)
2. Documentary Stamp - This is priced at around Php 21. You can buy one inside PRC (ground floor, near the entrance gate). Outside vendors sell this for more than Php 30.
3. Transcript of Record (TOR) - Bring the original copy and have a photocopy/xerox copy. The PRC officer will get only the photocopy. Take note: Please make sure that your TOR have "FOR BOARD EXAMINATION PURPOSES ONLY" remarks because otherwise, the PRC officers will tell you to return with the correct TOR.
4. Birth Certificate - Bring the original copy and a photocopy/xerox copy.
5. Marriage Certificate - This is for married applicants only, of course. Don't forget to bring both the original and photocopy.
6. Community Tax Certificate/Cedula - Bring your current year cedula. There's no need to photocopy this, the PRC officers won't get it anyway, you just need to copy your cedula number on the forms to be given during processing.
7. White window envelope - Do not buy from vendors outside PRC because the PRC officers will reject those bought outside. You can buy this for about Php 25 on the 4th floor of PRC. In my case, someone sold these while we were waiting in line for Step 3 on the 3rd floor.) It looks like this:


As far as I know, and according to my experience, these items are all that you need. You might hear other applicants mentioning about their NBI clearance but fret not because those are for other board applicants.

III. PROCESS

My classmates/friends applied yesterday (4 August 2015, few days away from the deadline) and I kind of pitied them because they went at the PRC office at 8am and finished at 5pm. IMAGINE THAT. But by some stroke of luck, I managed to finish everything in about two hours. I arrived at the PRC office at around 6am. They opened the gates at around 7am. We were ushered to the 3rd floor (one stop processing - all the steps were done on that floor, we didn't have to go to any other floor unlike what happened to my friends). I guess I was lucky that on the day I applied, they decided to hold the application process on one floor only (for all the steps).


STEP 1 (PRE-ASSESSMENT): The PRC officers will collect one of your passport photos for scanning. You will also pass the original and photocopy copy of your TOR and birth certificate (and marriage certificate if you're married) for pre-assessment. In this step, they will check if the information on both the original and photocopies of your documents are exactly the same. They will get only the photocopies of your documents (you get to keep the original copies). You will also be given a form (roughly the size of a 1/2 index card). It looks something like this:


While waiting for Step 2, make sure that you accomplish your form completely and correctly. For the "Profession/Board Of" near the upper right corner, you may write either TEACHERS or LET/ELEM (for BEEd) or LET/SECONDARY (for BSEd). There's a glue and stamp pad (for your thumb mark) available in the room where you will process your application so there's no need for you to bring/buy paste.

STEP 2 (PROCESSING): Wait for your name to be called. Once called, they will give another form to fill out (this time on a long bond paper which is stapled together with your photocopied documents). For your guidance, they will mark/check the areas you need to accomplish. In this form, you will need to paste/glue the documentary stamp (it's indicated naman where you need to put the documentary stamp - it's on the bottom left of the form) and you will also need the help of the stamp pad again for your thumb mark.


STEP 3 (PAYMENT): Once you've accomplished the form, proceed to Step 3 (Payment). Just wait in line. You'll pay Php 900 (for first time takers). I'm not sure how much you'll need to pay if you're a repeater. Make sure to bring the exact amount.


STEP 4 (ISSUANCE): HURRAY! You're on the last step! :) For this step, just wait for your name to be called. They'll give you your Notice of Admission (NOA) slip. Before leaving the room, make sure that all information printed on your NOA are all correct. During my application, one applicant complained of a mistake in her NOA because although all the other information were correct (Name, Exam name, Exam place, etc), a different photo was shown on her NOA. So always make sure to double check your NOA before leaving the PRC. The NOA looks like this:


I was able to get my NOA at around 9 am (so that's about 2 hours of waiting - not bad!)
For fellow LET takers, good luck on your application and good luck on our exam! God bless us all!


Requirements and Qualifications in Taking the LET

Are you planning to take the Licensure Examination? What are the Requirements and Qualifications for the Licensure Examination for Teachers(LET)?


Here are the list of Qualifications and Requirements needed in applying for the Licensure Examination for Teachers (LET). 

GENERAL QUALIFICATIONS
 • As prescribed by RA No. 7836 as amended by RA 9293, a citizen of the Philippines or an alien whose country has reciprocity with the Philippines can apply.
 • An applicant shall be at least 18 years old
 • The applicant is of good moral character and good moral reputation with moral values, has not been convicted by final judgment by court for an offense involving moral turpitude.
BASIC REQUIREMENTS: FIRST TIMERS
 • Original and Photocopy of Transcript of Records (TOR) with Special Order (SO), date of graduation, seal of the school, with scanned picture and remarks “For Board Examination Purposes Only” (CHED recognition and permit to operate for graduates of new schools / programs)
 • Original and Photocopies of Authenticated Birth Certificate (NSO)/ PSA Marriage Contract for female applicants
 • Examination Fee of 900 pesos
ADDITIONAL REQUIREMENTS: REMOVAL
 • For Teachers in Elementary Grade: BSEED or its equivalent
 • For Teachers in Secondary Grade: A bachelor’s degree in education or its equivalent with a major and minor and the degrees which shall be considered equivalent must have to take at least 18 units in Professional Education, or a bachelor’s degree in arts and sciences with at least ten units in professional education .
 • For Teachers in Pre-school: A bachelor’s degree in Early Childhood Education (BECED) or its equivalent
 • For Teachers in vocational and two-year technical course: A bachelor’s degree in the field of specialization or its equivalent, with at least 18 units in professional education.
REQUIREMENTS: REPEATER
 • Original and Photocopy of Transcript of Records (TOR) with Special Order (SO), date of graduation, seal of the school, with scanned picture and remarks “For Board Examination Purposes Only” (Res. 2004-200, s'04) (CHED recognition / permit to operate for graduates of new schools / programs)
 • Original and Photocopies of Authenticated Birth Certificate (NSO)
 • The requirements and details posted above are based on the table of qualification and documentary requirements to accompany an application to take licensure examination courtesy of the Professional Regulation Commission.

You can also download the complete list of professions together with the requirements for the Board Examination.
Requirements for Other Professions

Online Application Step-by-Step Procedures: How to Apply for the LET?

ATTENTION: Due to the updates in PRC's website, this tutorial has been updated. Please click the link below for the new step-by-step tutorial.
Updated PRC Online Application Procedures

How to Apply for the LET?

PRC has now utilized and fully implementing the use of LERIS V2 or the Licensure Examination and Registration Information System for its basic professional services from examination application, initial registration, renewal of PRC ID, among others.
This article will give you information on how to do the Online Application for any Board Examination especially the Licensure Examination for Teachers (LET). This includes the step by step procedures in the PRC Online application of various licensure/ board examinations with the requirements to be submitted upon processing and issuance of Notice of Admission (NOA).

Step by Step Procedures: Online Application for Board Exam

1. Before starting registration, prepare the following important information:
 • Email address with password (e.g., Email Address: [email protected]; Password: PASSWORD123) You can create your email account HERE.
 • Mobile number (e.g., 09123456789)
 • Personal Information including the date of college graduation
 • ID picture in a .jpg format save in the computer, mobile or tablet. Applicant can also request for an e-file should the photo be taken in a photo studio.
 • Cedula/ CTC(Community Tax Certificate)
2. Go to LERIS V2 WEBSITE and follow the succeeding instructions:

STEP 1: OPEN ANY WEB BROWER AND GO TO online1.prc.gov.ph

If the applicant is first timer, hit the ‘Register’ tab and start filling out the form. Applicant must use his/her own email account and is only allowed to use one valid email account per applicant.

STEP 2: REGISTER AN ACCOUNT

SIGN UP: Complete the following details (First Name, Suffix, Middle Name, Last Name, Gender, Civil Status, Birth date, Email Address, Password and the Confirmation of Password). Do not forget to check the 'I accept the Terms of Service' checkbox, and then press the 'Sign up Now' button.

STEP 3: READ AND ACCEPT THE TERMS OF SERVICE

Applicants must read the Terms of Service and click ‘Agree’ if the applicant wants to continue.

STEP 4: VERIFY YOUR ACCOUNT

ACCOUNT VERIFICATION: The applicant will receive a verification email from PRC, and must be verified by the applicant before proceeding. In doing so, open the email and locate the verification mail from PRC online services, then click the 'Activate Account' button.

STEP 5: SIGN IN USING YOUR ACCOUNT

SIGN IN: If the user/applicant has already registered before, refer to the ‘Sign-In’ tab. Enter the email address and password and press the 'Sign-in' button.

STEP 6: COMPLETE THE PROFILE PAGE

PROFILE: Upon successful verification via email and signing-in successfully, applicant can now complete the 'Profile' page. Make sure that the information provided is accurate. In input forms where 'Search' button appears, don't type any text. Just select what is provided in the dropdown list.

STEP 7: CLICK THE SAVE BUTTON

After filling out the form, review it again then click the 'Save Information' button.

STEP 8: RECHECK YOUR NAME

One final verification message for 'First Name, Middle Name and Last Name' will appear once the 'Save Information' button is clicked. Make sure all details are correct since the applicant is not allowed to edit these information anymore after clicking 'Yes' button.

STEP 9: UPLOAD YOUR PHOTO

UPLOAD PHOTO: Click the upload photo icon and upload the picture stored in the applicant's device. Please make sure to follow the photo requirements.

ALLOWED PHOTOS

Dos: The photo must be 2 x 2 in size in plain white background, must be no more than six months before uploading and the applicant must wear decent attire with collar.
Don'ts: The photo will not be processed if it does not resemble the applicant, if the applicant wears eyeglasses, background of the photo is not plain white, ears are covered and the photo has shadows.
After reading the rules in uploading photo, the applicant must click 'Okay' button. The uploading page will appear next. Upload the photo using the computer or phone directory.

STEP 10: SELECT TRANSACTION

After successful upload, click on the 'Select Transaction' button, choose 'Examination'. Select the Name of the Examination, Examination Type, Date of Examination, Place of Examination then click the 'Proceed' button.

STEP 11: CLICK PROCEED

STEP 12: SET AN APPOINTMENT

Select the PRC Office in the dropdown list where the applicant wants to process the application. Choose the appointment date (only in yellow colored) and select the Preferred Payment option below. The payment costs 950 pesos (Php 900 for PRC and 50 for Service Fee)

STEP 13: SELECT PREFERRED PAYMENT OPTION

PAYMENT OPTIONS available are Over the Counter in Banks, Online Banking, Mobile Payment and Bayad Center


Bank Over the Counter Payment. If the applicant chooses this option, he/she will be asked about the preferred bank(s) for payment (e.g. Banco de Oro, BPI). Click the 'Select' button. A confirmation message will appear with a Reference Number. Copy the reference number. Click on the link for detailed payment instruction.


Online Banking Payment. If the applicant chooses this option, he/she will be asked about the preferred bank for payment (e.g., Banco de Oro Internet Banking, BPI Expressonline, Chinabank Online, etc.). Click the 'Select' button. A confirmation message will appear with a Reference Number. Copy the reference number. Click on the link for detailed payment instruction.


Mobile Payment (via GCash): If the applicant chooses this option, he/she will be asked about his/her GCash account by entering the mobile number. (e.g., 09171234567), then click the 'Pay' button. A confirmation message will appear with a Reference Number. Copy the Reference Number. Click on the link for detailedpayment instruction.


Bayad Center/ Non Bank Over the Counter: If the applicant chooses this option, the confirmation will appear immediately. Copy the Reference Number. Click on the link for detailed payment instruction.


PAY FEES: After clicking the 'View and Save the Instruction Online', this page will appear. This itemized the step by step procedures on how to pay the fees.

STEP 14: VERIFY THE PAYMENT STATUSSTATUS VERIFICATION: After the payment, the applicant can verify the status of application payment by clicking on 'Existing Transaction' tab. In this page, the applicant can also print the application form. The 'Close' button is below to exit the display.

STEP 15: DOWNLOAD AND PRINT THE APPLICATION FORM
This is one of the papers that you need to bring at the PRC Office together with other requirements.

STEP 16: FINISH AND LOGOUT
LOG-OUT: To exit, click on the name at the upper right corner and click the 'Logout' button. PRC reminds applicants to always logout their account to avoid unauthorized access which may lead to identity theft and other malicious actions.

Finished Registration: The applicant can proceed on the appointment date and bring all required documents.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.