--> Iba't Ibang Ayos ng Pangungusap - NON-STOP TEACHING
Home Filipino

Iba't Ibang Ayos ng Pangungusap

Iba't Ibang Ayos ng Pangungusap

May dalawang ayos ang pangungusap: karaniwan o tuwid at di-karaniwan o baligtad na ayos.

1. Karaniwan o Tuwid na ayos ng pangungusap.
Ito ay ang ayos ng pangungusap na kadalasang ginagamit natin lalo na sa mga pasalitang Gawain.
Nauuna ang panaguri o ang bahagi nito sa simuno ng pangungusap.

Mga Halimbawa
a. Punung-puno ng iba’t ibang damdamin / ang musika.
b. Nangangahulugang Orihinal Pilipino Music / ang OPM.
c. Isang patunay / ito / ng pagiging malikhain ng mga Filipino.
Ang Punung-puno ng iba’t ibang damdamin, Nangangahulugang Orihinal Pilipino Music at isang patunay ay pawang mga panaguri. At sila ay matatagpuan bago ang mga simuno ng pangungusap.

2. Di-Karaniwan o Baligtad na ayos ng pangungusap
Ito ang ayos ng pangungusap na nauuna ang simuno sa panaguri ng pangungusap. Ang panandang "ay" ay kadalasang makikita sa mga pangungusap na nasa di karaniwang ayos.
Sa mga sumusunod na halimbawa, mapapansin na ang mga simuno na ang nauuna kaysa sa mga panaguri.

Mga Halimbawa
a. Ang musika / ay punung-puno ng damdamin.
b. Ang OPM / ay nangangahulugang Original Pilipino Music.
c. Ito / ay isang patunay ng pagiging malikhain ng mga Filipino.

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top