Ang Talumpati Ang Talumpati

Ano ang Talumpati? Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsalita sa entabl...

Read more »
5:53 AM

PRC LET Reviewer in Prof Ed and Gen Ed (Printable Version) PRC LET Reviewer in Prof Ed and Gen Ed (Printable Version)

Here are the Printable Versions of the Official PRC LET Reviewers. Feel Free to download the following files below. GENERAL EDUCATION E...

Read more »
9:52 AM

Ang Tula at ang mga Elemento Nito Ang Tula at ang mga Elemento Nito

Ano ang tula? Ang tula ay anyo ng panitikan at ito ay binubuo ng taludtod. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damd...

Read more »
9:06 AM

Kasaysayan ng Tulang Pilipino Kasaysayan ng Tulang Pilipino

Saan nagmula ang Tulang Pilipino? Paano ito umusbong at umunlad sa bansa? Ang kasaysayan ng tulang Pilipino ay nababahagi sa limang imp...

Read more »
5:52 PM

Mga Iba't Ibang Anyo ng Tula Mga Iba't Ibang Anyo ng Tula

Uri ng Taludtod 1. Tradisyunal - Ito ay isang anyo ng tula na may sukat, tugma at mga salitang may malalim na kahulugan . 2. Berso ...

Read more »
5:09 PM

Ang Tugma at ang Iba't Ibang Antas Nito Ang Tugma at ang Iba't Ibang Antas Nito

Ano ang Tugma? Ang tugma ay ang pagkakatulad ng tunog sa dulo ng mga salita na nasa hulihan ng dalawa o higit pang magkasunod na talud...

Read more »
4:12 AM

Iba't Ibang Uri ng Bigkas ng mga Salita Iba't Ibang Uri ng Bigkas ng mga Salita

Iba't iba ang bigkas ng mga salitang Filipino at ito ay nahahati sa anim. Narito ang mga sumusunod: 1. Maragsâ – kapag ang salita ...

Read more »
3:45 AM

Mga Uri Ng Tunog Ng Mga Salita Mga Uri Ng Tunog Ng Mga Salita

Narito ang mga iba't ibang uri ng tunog ng mga salita: 1. May impit na mabilis. Kung ang patinig ay binibigkas nang tuloy-tuloy at...

Read more »
3:27 AM

Ang Sukat at Alindog ng Tula Ang Sukat at Alindog ng Tula

Ano ang Sukat at Alindog ng Tula? Ang Sukat -  ay ang bilang ng pantig sa isang taludtod. Sa makalumang panulaang Pilipino, may apat na...

Read more »
8:15 AM

Kayarian at Pormasyon ng Pantig Kayarian at Pormasyon ng Pantig

Ano ang Pantig? Ang pantig ay binubuo ng isang salita o bahagi ng isang salita na binibigkas sa pamamagitan ng isang walang bugso ng ti...

Read more »
8:52 AM