Was this helpful?
Do you have something to say?

Post Comments

Ang Disenyo at Mga Paraan ng Pananaliksik

February 08, 2018
Disenyo at Paraan ng Pananaliksik

Paano ginagawa ang isang pananaliksik? Ano-ano ang disenyo at mga paraan ng pag paggawa nito?
Sa Pananaliksik, kinakailangang:
1. Nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang pag-aaral.
2. Payo: gamitin ang deskriptip-analitik na disenyo.

Respondente
1. Tinutukoy ang mga respondente ng sarbey, kung ilan sila at paano at bakit sila napili.

Instrumento ng Pananaliksik
1. Inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at impormasyon.
2. Iniisa-isa rito ang mga hakbang na kanyang ginawa at kung maaari, kung paano at bakit niya ginawa ang mga iyon.
3. Maaaring mabanggit ang interbyu o pakikipanayam, pagconduct ng sarbey at pagpapasagot ng sarbey.

Tritment ng mga Datos
Inilalarawan kung anong istatistikal na paraan ang ginamit upang ang mga numerikal na datos ay mailarawan.

Presentasyon at Interpretasyon ng Datos
Inilalalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grapik na presentasyon.

Lagom, Kongklusyon, at Rekomendasyon
  • Lagom: binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap.
  • Kongklusyon: mga inferences, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon, pangkalahatang pahayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at impormasyong nakalap.
  • Rekomendasyon: mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik.

Mga Panghuling Pahina
  • Listahan ng sanggunian: isang kumpleto ng talata ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit sa pagsulat ng pamanahong-papel.
  • Apendiks/Dahong-dagdag: maaaring ilagay o ipaloob ditto ang mga liham, polmularyo ng ebalwasyon, transkripsyon ng interbyu, sampol ng sarbey-kwestyoneyr, bio-data ng mananaliksik, mga larawan, kliping atbp.

Paano ginagawa ang isang pananaliksik? Ano-ano ang disenyo at mga paraan ng pag paggawa nito? Sa Pananaliksik, kinakailangang: 1. Nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang pag-aaral. 2. Payo: gamitin ang deskriptip-analitik na disenyo. Respondente 1. Tinutukoy ang mga respondente ng sarbey, kung ilan sila at paano at bakit sila napili. Instrumento ng Pananaliksik 1. Inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at impormasyon. 2. Iniisa-isa rito ang mga hakbang na kanyang ginawa at kung maaari, kung paano at bakit niya ginawa ang mga iyon. 3. Maaaring mabanggit ang interbyu o pakikipanayam, pagconduct ng sarbey at pagpapasagot ng sarbey. Tritment ng mga Datos Inilalarawan kung anong istatistikal na paraan ang ginamit upang ang mga numerikal na datos ay mailarawan. Presentasyon at Interpretasyon ng Datos Inilalalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grapik na presentasyon. Lagom, Kongklusyon, at Rekomendasyon Lagom: binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap. Kongklusyon: mga inferences, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon, pangkalahatang pahayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at impormasyong nakalap. Rekomendasyon: mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik. Mga Panghuling Pahina Listahan ng sanggunian: isang kumpleto ng talata ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit sa pagsulat ng pamanahong-papel. Apendiks/Dahong-dagdag: maaaring ilagay o ipaloob ditto ang mga liham, polmularyo ng ebalwasyon, transkripsyon ng interbyu, sampol ng sarbey-kwestyoneyr, bio-data ng mananaliksik, mga larawan, kliping atbp.

Categories:

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.