--> Ang Talumpati - NON-STOP TEACHING
Home Filipino

Ang Talumpati

Ang Talumpati

Ano ang Talumpati?

Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsalita sa entablado. Layunin nitong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Ito ay isang masining na pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang mahalagaat napapanahong paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig.

Uri ng Talumpati Ayon sa Balangkas
1. May Paghahanda - Binibigyan dito ng oras ang isang taong magsasagawa ng talumpati upang mapaghandaan ito ng maayos.
2. Walang Paghahanda - Ang talumpating ito ay tinatawag ring impromptu. Ang paksa ay binibigay lamang sa oras ng pagtatalumpati. Sinusubok ang kaalaman ng mananalumpati sa paksa.

Mga Bahagi ng Talumpati
1. Panimula - Dito inilalahad ang layunin ng talumpati, kaagapay na ang istatehiya upang kunin ang atensyon ng madla.
2. Katawan - Dito pinagsunud-sunod sa bahaging ito ang mga makabuluhang puntos o patotoo.
3. Paninindigan- Pinatotohanan ng Mananalumpati ang kanyang sinabi sa bahagi ng katawan.
4. Konklusyon - Bahaging nagbubuod o nalalagon sa talumpati.

Paraan ng pagtatalumpati
1. Binasa - Inihanda at iniayos ang pagsulat upang basahin nang malakas sa harap ng mga tagapakinig.
2. Sinaulo - Inihanda at sinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig.
3. Binalangkas - Ang mananalumpati ay naghanda ng balangkas ng kanyang sasabihin. Nakahanda ang panimula at wakas lamang.

Hakbangin sa paggawa ng talumpati
1. Pagpili ng paksa - kailangang suriin ang sarili kung ang paksang napili ay saklaw ang kaalaman, karanasan at interes.
2. Pagtitipon ng mga materyales - kapag tiyak na ang paksa ng talumpati ay paghahanap ng materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon na gagamitin sa isusulat na talumpati. Maaaring pagkunan ng mga impormasyon ay ang dating kaalaman at mga karansan na may kinalaman sa paksa, mga babasahing kaugnay ng paksa, mga awtoridad sa paksang napili.
3. Pagbabalangkas ng mga ideya - ang talumpati ay nahahati sa tatlong bahagi panimula, katawan at pangwakas.
4. Paglinang ng mga kaisipan - dito nakapaloob ang mahalagang impormasyon na sumusuporta sa mga pangunahing kaisipan na inilahad sa balangakas.

Uri ng Talumpati
Mayroong pitong uri ng talumpati. Ito ay naaayon sa kung ano ang nilalaman at nagiging epekto nito sa madla. Ang talumpati ay maaaring:
1. Nagbibigay aliw
2. Nagdaragdag kaalaman
3. Nagbibigay sigla
4. Nanghihikayat
5. Nagbibigay galang
6. Nagbibigay papuri
7. Nagbibigay impormasyon

Katangian ng Magaling na Mananalumpati
Ang isang mananalumpati ay nararapat na nagtataglay ng mga sumusunod na katangian:
1. Kaalaman
2. Kasanayan
3. Tiwala sa sarili

Mga Dapat Tandaan sa Pagbigkas ng Talumpati
1. Tinig - Dapat may maayos at angkop na tinig ang isang mananalumpati upang maipahayag nito ng maayos ang kaniyan paksa.
2. Tindig - Isa rin sa dapat isa alang-alang ng isang mananalumpati ang kaniyang pustura sa pagtindig sa unahan.
3. Pagbigkas - Isang malinaw na pagbigkas ng bawat salita ang nararapat ring gawin ng isang mananalumpati.
4. Pagtutuuan ng Pansin - Nararapat na makuha ng isang mananalumpati ang atensyon ng kaniyang mga tagapakinig.
5. Pagkumpas - Isa rin ito sa dapat na ginagawa ng mananalumpati upang mas lalong mabigyang diin nito ang mensaheng gustong iparating sa tagapakinig.

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top