--> Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Mananaliksik - NON-STOP TEACHING
Home Filipino

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Mananaliksik

Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Mananaliksik

Ano-ano ang katangiang dapat taglayin ng isang Mananaliksik?
Ang isang mananaliksik ay nararapat na tumaglay ng mga kaaya-ayang katangian. Kinakailangan iyon upang maging matagumpay ang kaniyang pananaliksik. Ilan sa mga katangiang iyon ay ang mga sumusunod:

1. Masipag.
a. Kailangan niyang maging masipag sa pangangalap ng mga datos at pagsisiyasat sa lahat ng anggulo at panig ng pinapaksa ng pananaliksik.
b. Hindi maaaring doktorin ang resulta.
c. Mahahalata kung naging tamad siya – kakulangan sa datos, katibayan, at mga hindi mapangatwiranang konklusyon.

2. Matiyaga.
a. Kakambal ng sipag ang tiyaga
b. Kailangang maging pasensyoso ang isang mananaliksik.
c. Kailangan niyang pagtiyagaan ang pangangalap ng mga datos mula sa iba’t ibang hanguan.

3. Maingat.
a.Kailangang maging maingat ang isang mananaliksik.
b.Lalo na sa dokumentasyon o sa pagkakilala sa pinagkunan ng datos at pinagmulan ng anumang ideya.
c.Kailangan upang maging kapani-paniwala ang mga resulta sa pananaliksik.
d.Maingat na tiyakin ang iba’t ibang panig ng pagksang sinisiyasat at maingat na tiyaking may sapat na katibayan o balidasyon.

4. Sistematik
a. Ang pananaliksik ay isang sistematikong gawain.
b. Kailangang sundin ng isang mananaliksik ang mga hakbang nito ayon sa pagkakasunod-sunod.

5. Kritikal o mapanuri.
a. Ang pananaliksik ay isang iskolarling gawain.
b. Pinaglalaanan ito ng buhos ng isip.
c. Kailangang maging kritikal o mapanuri ang isang mananaliksik sa pag-ieksamen ng mga impormasyon, datos, ideya, o opinyon upang matukoy kung ang mga ito’y valid, mapagkakatiwalaan, lohikal at may batayan.
d. Kailangan niyang timbang-timbangin ang katwiran ng mga impormasyon upang kanyang mapagpasyahan kung alin sa mga iyon ang kanyang mapakikinabangan sa kanyang pananaliksik.

Tandaan:
Katapatan ang pinaka pangunahing pananagutan ng isang mananaliksik.

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top