Was this helpful?
Do you have something to say?

Post Comments

Wastong Paraan ng Pagsusulat ng Talambuhay

February 24, 2018
Wastong Paraan ng Pagsusulat ng Talambuhay

Ano ang Talambuhay?

Ang talambuhay ay isang anyo ng kasaysayan tungkol sa buhay ng isang tao na sinulat ng ibang tao at tumatalakay sa mga pangyayaring nangyari mula nang isilang ang pinapaksa hanggang sa kasalukuyan o kamatayan.

Paano magsulat ng Talambuhay?

Mga Paraan ng Pagsulat ng Talambuhay
Payak na Paraan na Pagsulat
1. Unang linya: pangalan
2. Ikalawang linya: 2-4 na pang-uri na naglalarawan sa sarili o sa taong inilalahad
3. Ikatlong linya: mga magulang
4. Ikaapat na linya: mga kapatid
5. Ikalimang linya: mga hilig at gusto
6. Ikaanim na linya: mga kinatatakutan
7. Ikapitong linya: mga pangarap
8. Ikawalong linya: tirahan
9. Ikasiyam na linya: apelyido

Kontrobersyal na Paraan ng Pagsulat
Ito ay gaya ng isang ordinaryong pagpapakilala sa paraang pasalita.

1. Unang talata - dito sinusulat ang pangalan, araw ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, tirahan,
magulang, kapatid
2. Ikalawang talata - dito nilalagay ang mga katangian, mga hilig, paborito, libangan, mga bagay na natuklasan
sa sarili
3. Ikatlong talata - napapaloob dito ang mga pananaw sa mga bagay-bagay, pangarap, ambisyon, inaasahan sa
darating na panahon, mga gawain upang makamit ang tagumpay

Ano ang talambuhay? Paano magsulat ng talambuhay?Ang talambuhay ay isang anyo ng kasaysayan tungkol sa buhay ng isang tao na sinulat ng ibang tao at tumatalakay sa mga pangyayaring nangyari mula nang isilang ang pinapaksa hanggang sa kasalukuyan o kamatayan. Paraan ng Pagsulat ng Talambuhay Payak na Paraan na Pagsulat 1. Unang linya: pangalan 2. Ikalawang linya: 2-4 na pang-uri na naglalarawan sa sarili o sa taong inilalahad 3. Ikatlong linya: mga magulang 4. Ikaapat na linya: mga kapatid 5. Ikalimang linya: mga hilig at gusto 6. Ikaanim na linya: mga kinatatakutan 7. Ikapitong linya: mga pangarap 8. Ikawalong linya: tirahan 9. Ikasiyam na linya: apelyido Kontrobersyal na Paraan ng Pagsulat Ito ay gaya ng isang ordinaryong pagpapakilala sa paraang pasalita. 1. Unang talata - dito sinusulat ang pangalan, araw ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, tirahan, magulang, kapatid 2. Ikalawang talata - dito nilalagay ang mga katangian, mga hilig, paborito, libangan, mga bagay na natuklasan sa sarili 3. Ikatlong talata - napapaloob dito ang mga pananaw sa mga bagay-bagay, pangarap, ambisyon, inaasahan sa darating na panahon, mga gawain upang makamit ang tagumpay

Categories:

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.