--> Uri at Paraan ng Pagpapakahulugan - NON-STOP TEACHING
Home Filipino

Uri at Paraan ng Pagpapakahulugan

Uri at Paraan ng Pagpapakahulugan

Dalawang Uri ng Pagpapakahulugan

Mayroon tayong dalawang Uri ng Pagpapakahulugan.
  1. Konotasyon - Ang Konotasyon at pagpapakahulugang maaaring mag-iba iba ayon sa Saloobin, Karanasan, at Sitwasyon ng Isang Tao o isang pahiwatig.
  2. Denotasyon - ay isang pagpapakahulugan na naglalaman ng pangunahing kahulugan ng salita.
Mga Paraan ng Pagkakahulugan

1. Literal - Tunay at pinakamababang kahulugan
Halimbawa:
Ang tinapay ay pagkain

2. Konseptwal - Ang kahulugan ay ang konsepto, totoong impormasyon. Mas detalyado at may siyentipikong pinagbabatayan
Halimbawa:
Ang tinapay ay pinagalihalong harina, asukal, at itlog na minsan ay may palaman.

3. Kontekstwal - nalalaman ang kahulugan batay sa paraan ng pagkakagamit ng salita sa pangungusap. Nnatutukoy ang kahulugan sa tulong ng mga context clues
Halimbawa:
Si Hesus ay ang tinapay ng buhay dahil siya ang gumagabay sa mga tao.

4. Proposisyunal - Ipinapakita ang kahulugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sitwasyon at pagbibigay ng halimbawa
Halimbawa:
Ang tinapay ay ginagamit sa kakulangan ng bigas dahil mas murang umangkat ng harinang ginagamit sa paggawa nito.

5. Pragmatik - Ang kahulugan ay batay sa aktwal na karanasan ng naglalarawan sa ideya. Ibinibigay din ang kahulugan batay sa nangyari sa indibidwal
Halimbawa:
Ang aking baong tinapay ay mas masarap dahil may palaman.

6. Matalinhaga - Hindi lantad ang kahulugan ng salita
Halimbawa:
Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top