--> Mga Salitang Magkasingkahulugan (Filipino Synonyms) - NON-STOP TEACHING
Home Filipino

Mga Salitang Magkasingkahulugan (Filipino Synonyms)

Mga Salitang Magkasingkahulugan (Filipino Synonyms)

Narito ang mga salitang magkasingkahulugan o synonyms. Ano ang kasingkahulugan ng salitang:

A
Abalahin
gambalain, guluhin
Abante
sulong
abilidad
kakayahan
abogado
manananggol
abuso
kalupitan
agham
siyensiya
agos
danak
akit
bighani
aklat
libro
aksidente
sakuna
alaala
gunita
alam
batid
alambre
kawad
alapaap
ulap
alerto
alisto
alila
utusan
alkalde
meyor
almusal
agahan
ama
tatay, itay, papa
ambisyon
pangarap, mithi, adhika, hangad
amoy
halimuyak
anak
supling
angal
reklamo
angkop
akma, bagay
anunsiyo
abiso
anwal
taunan
anyaya
imbita, kumbida
anyo
itsura, hitsura
aralin
leksiyon
aruga
kalinga, lingap
asal
ugali
asul
bughaw
away
laban, sigalot, basag-ulo
awit
kanta
B
bagyo
unos, sigwa
bahaghari
balangaw
bahagi
parte
bahagya
kaunti
bahala
mananagot
bala
punlo
balat-sibuyas
maramdamin
baliktad
tiwarik, saliwa
balita
ulat
bandila
watawat
banggit
sambit
bansa
nasyon, bayan
bantaan
balaan
bantog
tanyag
bantayog
monumento
barko
bapor
basahan
trapo
baston
tungkod
bata
musmos, paslit
batayan
basehan
benepisyo
pakinabang
berde
luntian
bigat
timbang
bihira
madalang
bilang
numero
bilanggo
preso
bilangguan
piitan, kulungan
bilog
sirkulo
bintang
paratang
bisita
panauhin
biyahe
lakbay
biyaya
grasya
boses
tinig
braso
bisig
bukod-tangi
naiiba
bulok
panis
bumagsak
lumagpak, natumba
bunga
resulta
buod
lagom
butil
buto, binhi
D
dahan-dahan 
hinay-hinay
dahilan
sanhi
dala 
hatid
dalampasigan 
baybayin
damdamin  
saloobin
dami
bilang
dasal 
dalangin
dayuhan  
banyaga
dekorasyon  
palamuti
depekto 
deperensiya, sira
deretso  
tuwid
desisyon 
pasiya
digmaan 
gera
diksiyonaryo 
talahuluganan
dilat 
mulat
diyaryo
pahayagan
doktor 
manggagamot
duda
alinlangan
dulo
hangganan
duwag 
bahag-buntot
E
ebidensiya 
katibayan
edad
gulang
ehekutibo 
tagapagpaganap
eksamen
pagsusulit
eksperto 
dalubhasa
empleado 
kawani
epekto 
resulta
eskultor 
manlililok
G
Gaod
sagwan
gayahin 
tularan
giba 
wasak
gising 
pukaw
gitna 
sentro
gobyerno 
pamahalaan
gramatika 
balarila
grupo
pangkat
gumaling 
maghilom
guro
tagapagturo, maestra/maestro
gusto 
ibig, hilig, nais
H
Hadlang
balakid, sagabal
haka  
hinala
halalan 
eleksiyon
halimbawa
ehemplo
hampas 
palo
hanapbuhay 
trabaho, okupasyon
handog 
alay, regalo
hangad
layon, nasa, nais
harang
hadlang
hardin
halamanan
hatol  
husga
hatsing
bahin
henerasyon 
salinlahi
hila 
higit, hatak
hiling 
pakiusap
himala 
milagro, mirakulo
himig
tono
hinto 
tigil, humpay
hinuli  
dinakip
hiram 
utang
hiwaga 
misteryo
hugis 
korte
hukom 
huwes
hurno  
pugon
huwaran
modelo
I
iboto
ihalal
ihiwalay 
ibukod
imahinasyon
guniguni
imbestigasyon
pagsisiyasat
ina 
nanay, inay, mama
inis 
suya, yamot
iniwan
nilisan, pinabayaan
insulto
alipusta
isagawa
isakatuparan
istatwa
rebulto
K
kaakit-akit
maalindog
kadamay
kasangkot
kagawaran
departamento
kahulugan
depinisyon
kaibigan
katoto
kalagayan
kondisyon
kalayaan
kasarinlan
kalbo
panot
kalihim
sekretarya
kaluluwa
espiritu
kalye
kalsada
kama
higaan, katre
kamukha
kahawig
kapalit
pamalit, panghalili
kapos
kulang
karamdaman
sakit
karaniwan
ordinaryo
karga
dala
kasabay
kasama
kasali
kalahok
katarungan
hustisya
katas
dagta
katha
likha, akda
katibayan
prueba, patunay
katulad
kawangis, kapareho
kilos
aksyon
kinabukasan
panghinaharap, hinaharap
kirot
hapdi, sakit
kislap
ningning
kita
tubo
konsensiya
budhi
kopya
huwad, palsipikado
kriminal
salarin
kultura
kalinangan
kusa
sadya
kusinera/kusinero
tagapagluto, tagaluto
kuwarto
silid
kuweba
yungib
kuwento
salaysay, istorya
kuyog
kawan
L
labag
ilegal
lakbay
biyahe
laki
sukat
lalawigan
probinsiya
landas
daan
lansangan
kalye
lason
kamandag
libingan
sementeryo, kamposanto
liham
sulat
lihim
sikreto
likas
natural
likha
gawa
liyab
alab, lagablab
lola
impo, lelang
lolo
ingkong, lelong
lubos
ganap
lugar
pook
lunas
remedyo
lundag
lukso
lungkot
lumbay
lustay
waldas
M
maaari
puwede, posible
maalaga
maaruga
maawain
mahabagin
mabagal
makupad, makuyad
mabagsik
malupit, mahigpit
mabaho
maalingasaw
mabango
mahalimuyak
mabilis
matulin
mabuntis
magdalang-tao
mabuti
mainam
madalas
malimit
madaldal
masalita, masatsat
madungis
madusing
magalang
mapitagan
magaling
mahusay
maganda
marikit, kaakit-akit
magastos
magugol
mag-isip-isip
magmuni-muni
magkagalit
magkaaway
magkalaban
magkatunggali
magkasinggulang 
magkasintanda
magmadali
mag-apura
magmukmok
magmaktol
magtatag
magbuo, magtayo
magtiis
magdusa
magtira
magtabi
magulat
mabigla
magusot
malukot
mag-utos
mag-atas
mahalaga
importante
mahigpit
istrikto
mahirap
maralita, dukha, pobre
mahiyain
kimi
maigi
malusog, mabuti
maikli
maigsi
mainit
maalinsangan
makasarili
sakim, makamkam, maramot
makata
poeta
making
dinggin
makintab
makinang
makitid
makipot
makuha
makamit, matamo
malakas
matibay
malamig
maginaw
malas
sawi, kapus-palad
maliit
munti
malinaw
maliwanag
malubha
malala
mananahi
modista
manggagawa
trabahador, obrero, anak-pawis
mapagbigay
bukas-palad
mapalad
masuwerte
mapanganib
delikado, peligroso
marahan
banayad
masarap
malinamnam
masipag
matiyaga, masikap
masaya
masigla
matagal
malaon
matalim
matalas
matalino
marunong, maalam
matamo
makamit
matapang
magiting
matipid
maimot
maulap
kulimlim
mayabang
makuwarta, masalapi, mariwasa
mayaman
hapag
mesa
hiwaga
misteryo
pulong
miting
kasapi
miyembro
makabago
moderno
buhat, galing
mula
aswang
multo
daigdig
mundo
suhestiyon, panukala
mungkahi
N
nagbago
nag-iba
nagtagumpay
nagwagi
naintindihan
naunawaan, natanto
 nakalilibang
kawili-wili
nakaraan
nakalipas
nakatago
nakakubli
nakatali
nakagapos
nakaw
dambong
naloko
nalinlang
namatay
sumakabilang-buhay, yumao, namayapa
napakarami
sangkatirba, sangkatutak, katakut-takot
napansin
napuna, nahalata
nawala
nawaglit
ngayon
kasalukuyan
norte
hilaga
O
obserbahan
pagmasdan, magmasid
operasyon
pagtistis (surgical)
opinyon
palagay, kuru-kuro
opisina
tanggapan
orador
mananalumpati
ospital
pagamutan
P
paaralan
eskuwelahan
pahintulot
permiso
pag-ibig
pagmamahal
pagkakataon
tsansa, oportunidad
pagtatanghal
eksibisyon
pakiusap
samo
palayaw
bansag, tawag, alyas
palengke
pamilihan
paligsahan
timpalak
palingun-lingon
palinga-linga
pamayanan
komunidad
pamaypay
abaniko
pamilya
mag-anak
pangarap
mithi
pangulo
presidente
paningin
pananaw
panitikan
literatura
pantalon
salawal
parihaba
rektanggulo
pasikut-sikot
paliguy-ligoy
patung-patong
sapin-sapin
payat
buto't balat
pera
kuwarta, salapi
pila
hanay
pilitin
puwersahin
pinsala
kapahamakan
pirma
lagda
plato
pinggan
premyo
gantimpala, gawad
preparasyon
paghahanda
presko
maaliwalas
problema
suliranin
prutas
bungang-kahoy
puhunan
kapital
pulo
isla
pumalit
humalili
pumunta
tumungo
pumutok
sumabog
pursiyento
bahagdan
puwersa
lakas
puwesto
posisyon, kinalalagyan
R
rason
dahilan, katwiran
reklamo
daing, sumbong
relasyon
kaugnayan
relihiyon
pananampalataya
remedyo
lunas, gamot
reporma
pagbabago, pagpapabuti
respeto
paggalang
responsibilidad
pananagutan
ruta
daan
S
sabi-sabi
tsismis
sadya
layon, pakay
sagisag
simbolo
sagot
tugon
sakay
lulan
sakop
saklaw
saksi
testigo
sakuna
aksidente, disgrasya
salungat
tutol, kontra
sanay
sandata
bihasa
sang-ayon
armas
saranggola
guryon
sari-sari
iba't iba, samut-samot
sawi
bigo
saysay
kabuluhan, kahalagahan
serbisyo
paglilingkod
sibilisasyon
kabihasnan
sidhi
tindi
sigaw
hiyaw
silbi
gamit
simot
said
simple
payak
simula
umpisa, bungad
sinasaad
sinasabi
sining
arte
sobra
labis
subok
tangka
suklam
poot, muhi
sumpa
panata
sundalo
kawal
sundin
tumalima
suntok
sapok
suwail
sutil
suweldo
sahod
suwerte
buenas
T
taas
tayog, layog, tangkad
tadhana
kapalaran
tagubilin
payo, rekomendasyon
taguri
tawag, ngalan
tahimik
payapa, tiwasay
takot
pangamba, sindak
taksil
traidor
tala
bituin, estrelya
talaan
listahan
talakayan
diskusyon
talambuhay
biyograpiya
talasalitaan
bokabularyo
tama
tumpak, wasto
tamad
batugan
tambad
hantad, lantad
tangkilik
taguyod
tanod
guwardiya, bantay
tapang
lakas-loob
tatsulok
triyanggulo
tibok
pintig
tirahan
tahanan, bahay
titik
letra
tiyak
sigurado
total
kabuuan
tsismis
bali-balita, bulung-bulungan
tsok
tisa, yeso
tuktok
rurok, tugatog
tulong
suporta, ayuda
tunay
totoo
tungkulin
responsibilidad
tuwa
galak, saya, lugod
tuwina
lagi, palagi, parati
U
ulam
putahe
umako
umamin
umiwas
umilag
una
primero
unibersidad
pamantasan
upa
renta, arkila
upuan
silya
uri
klase
utos
atas
W
wakas
katapusan, sukdulan
wika
lengguwahe
Y
yakap
yapos
yanga
masetera, paso
yata
baka, siguro
yumao
umalis, mamatay
yuta
sandaanlibo

You may also like:


2 comments:

  1. thank you so much...it really,really help me for my grade 3 pupils in LILA CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL

    ReplyDelete

to Top