--> Grade 1 Learner's Materials - NON-STOP TEACHING
Home Learner's Materials

Grade 1 Learner's Materials

Grade 1 Learner's Materials
Here are the Learner's Materials/LM for Grade 1. These files are free, downloadable and printable. Available in pdf format. Get your copies from the links below:

How to download?
Please read this Simple Downloading Instruction
Note: All files are safe and free from any malware or virus.

Araling Panlipunan (AP)
3rd Quarter: Ang Aking Paaralan
G1 LM AP Quarter 3 Aralin 1 – Download
G1 LM AP Quarter 3 Aralin 2 – Download
G1 LM AP Quarter 3 Aralin 3 – Download
G1 LM AP Quarter 3 Aralin 4 – Download
G1 LM AP Quarter 3 Aralin 5 – Download

4th Quarter
Grade 1 LM Araling Panlipunan Quarter 4 – Download

ENGLISH – Let’s Begin in Reading English
3rd Quarter – I Love Going to School
G1 LM English Quarter 3 Week 1 – Download
G1 LM English Quarter 3 Week 2 – Download
G1 LM English Quarter 3 Week 3 – Download
G1 LM English Quarter 3 Week 4 – Download
G1 LM English Quarter 3 Week 5 – Download
G1 LM English Quarter 3 Week 6 – Download
G1 LM English Quarter 3 Week 7 – Download
G1 LM English Quarter 3 Week 8 – Download
G1 LM English 1 Unit 3 – Download

4th Quarter
Grade 1 LM English Quarter 4 – Download

Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP)
3RD Quarter:
G1 LM ESP Quarter 3 Aralin 1 – Download
G1 LM ESP Quarter 3 Aralin 2 – Download
G1 LM ESP Quarter 3 Aralin 3 – Download
G1 LM ESP Quarter 3 Aralin 4 – Download

4th Quarter
G1 LM ESP Quarter 4 – Download

Filipino 3rd Quarter
Bantayan… Sakit ng Kapaligiran

G1 LM Filipino Aralin 1: Polusyon sa Hangin – Download
G1 LM Filipino Aralin 2: Polusyon sa Tubig – Download
G1 LM Filipino Aralin 3: Polusyon sa Lupa – Download

Kapaligiran Natin, Alagaan Natin
G1 LM Filipino Aralin 1: Mga Halaman sa Tahanan at Pamayanan – Download
G1 LM Filipino Aralin 2: Halaman, Mahalaga Ka! – Download
G1 LM Filipino Aralin 3: Mga Uri ng Hayop sa Tahanan at Pamayanan – Download
G1 LM Filipino Aralin 4: Mga Hayop, Mahalaga Kayo! – Download
G1 LM Filipino Aralin 5: Halaman at Hayop, May Karapatan – Download
G1 LM Filipino Aralin 6: Kapaligirang Inalagaan, Magandang Kinabukasan – Download

Laging Handa Sa Panahon Ng Sakuna
G1 LM Filipino Aralin 1: Paghahanda sa Panahon ng Bagyo – Download
G1 LM Filipino Aralin 2: Mga Paghahanda sa Panahon ng Baha – Download
G1 LM Filipino Aralin 3: Paghahanda sa Panahon ng Lindol – Download
G1 LM Filipino Aralin 4: Paghahanda sa Pagputok ng Bulkan – Download

Mga Karapatan Alamin at Pangalagaan
G1 LM Filipino Aralin 1: Bilang Mamamayan, Ikaw ay may Karapatan – Download
G1 LM Filipino Aralin 2: Boto Ko, Para sa Bayan Ko – Download
G1 LM Filipino Aralin 3: Gawin Natin, Ating Tungkulin – Download
G1 LM Filipino Aralin 4: Pangalagaan: Ating Karapatan – Download

Pagsibol Mo… Kayamanan Ko
G1 LM Filipino Aralin 1: Ihahanda Kita, Para Ako’y Makinabang – Download
G1 LM Filipino Aralin 2: Aalagaan Kita – Download
G1 LM Filipino Aralin 3: Puno . . . Bunga Ay Kayamanan – Download

Pandiwa
G1 LM Filipino Pandiwa 7A – Download
G1 LM Filipino Pandiwa 7B – Download
G1 LM Filipino Kailan Nangyari 5A – Download
G1 LM Filipino Kailan Nangyari 5B – Download
G1 LM Filipino Kailan Nangyari 5C – Download
G1 LM Filipino Masundan Mo Kaya – Download
G1 LM Filipino Paano Ba Ginawa – Download
G1 LM Filipino Saan Nagyari 4A – Download
G1 LM Filipino Saan Nagyari 4B – Download
G1 LM Filipino Saan Nagyari 4C – Download

MAPEH
3rd Quarter

Grade 1 Learner’s Material Q3 Music – Download
Grade 1 Learner’s Material Q3 Arts – Download
Grade 1 Learner’s Material Q3 P.E. – Download
Grade 1 Learner’s Material Q3 Health – Download

4th Quarter
Grade 1 Learner’s Material Q4 Music – Download
Grade 1 Learner’s Material Q4 Arts – Download
Grade 1 Learner’s Material Q4 P.E. – Download
Grade 1 Learner’s Material Q4 Health – Download

Mathematics
3rd Quarter

Grade 1 LM Math Q3 Aralin 1 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 2 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 3 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 4 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 5 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 6 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 7 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 8 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 9 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 10 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 11 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 12 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 13 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 14 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 15 – Download
Grade 1 LM Math Q3 Aralin 16 – Download

4th QuarterGrade 1 LM Math Quarter 4 – Download

Mother Tongue-Based (MTB)
3rd Quarter

G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 21 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 22 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 23 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 24 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 25 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 26 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 27 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 28 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 29 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q3 Week 30 – Download

4th QuarterG1 LM MTB Tagalog Q4 Week 31 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q4 Week 32 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q4 Week 33 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q4 Week 34 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q4 Week 35 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q4 Week 36 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q4 Week 37 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q4 Week 38 – Download
G1 LM MTB Tagalog Q4 Week 39 – Download

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top