--> Grade 2 Learner's Materials - NON-STOP TEACHING
Home Learner's Materials

Grade 2 Learner's Materials

Grade 2 Learner's Materials
Here are the Learner's Materials/LM for Grade 2. These files are free, downloadable and printable. Available in pdf format. Get your copies from the links below:

How to download?
Please read this Simple Downloading Instruction
Note: All files are safe and free from any malware or virus.
Araling Panlipunan
3rd Quarter Buhay Komunidad: Hanapbuhay at Pamumuno
Modyul 5: Mga Hanapbuhay sa Komunidad

Aralin 5.1: Mga Likas na Yaman sa Aking Komunidad – Download
Aralin 5.2: Mga Hanapbuhay sa Aking Komunidad – Download
Aralin 5.3: Mga Produkto sa Aking Komunidad – Download
Aralin 5.4: Ang Pamumuhay sa Komunidad  – Download

Modyul 6: Pinuno at Pamumuno sa Komunidad
Aralin 6.1: Pinuno at Pamumuno sa Komunidad  – Download
Aralin 6.2: Paglilingkod sa Komunidad – Download
Aralin 6.3: Epekto ng Pamumuno at Paglilingkod sa Komunidad – Download

4th Quarter GRADE 2 LM AP – 4th Quarter – Download

English
3rd Quarter

G2 LM English Unit 3: Lessons 1 – 5 – Download
G2 LM English Unit 3: Lessons 6 – 10 – Download
G2 LM English Unit 3: Lessons 11 – 15 – Download
G2 LM English Unit 3: Lessons 16 – 20 – Download
G2 LM English Unit 3: Lessons 21 – 25 – Download
G2 LM English Unit 3: Lessons 26 – 30 – Download
G2 LM English Unit 3: Lessons 31 – 35 – Download
G2 LM English Unit 3: Lessons 36 – 39 – Download

4th Quarter
G2 LM English 4th Quarter – Download

English (Reading): Let’s Begin Reading in English 2 – Unit 3
3rd Quarter

G2 LM English Week 1: School Is My Second Home – Download
G2 LM English Week 2: Meet My Teacher – Download
G2 LM English Week 3: Happy Times in School – Download
G2 LM English Week 4: I Have Friends in School – Download
G2 LM English Week 5: Other People Who Help Me in School – Download
G2 LM English Week 6: Books Are My Friends – Download
G2 LM English Week 7: I Learn Many Things in School – Download
G2 LM English Week 8: My Favorite Place in School – Download

4th Quarter
G2 LM English READING 4th Quarter – Download

Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP)
3rd Quarter: Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa

G2 LM ESP Aral 1: Karapatan Mo, Karapatan Ko! – Download
G2 LM ESP Aral 2: Karapatan Ko, Kasiyahan Ko! – Download
G2 LM ESP Aral 3: Salamat sa Karapatan! – Download
G2 LM ESP Aral 4: Hinto, Hintay, Tawid! – Download
G2 LM ESP Aral 5: Basura mo, Itapon ng Wasto! – Download
G2 LM ESP Aral 6: Luntiang Paligid Mo, Ligaya sa Puso Ko! – Download
G2 LM ESP Aral 7: Kalinisan at Kaayusan sa Paaralan, Pananatilihin Ko! – Download
G2 LM ESP Aral 8: Kalinisan at Kaayusan sa Pamayanan, Pananagutan Ko! – Download
G2 LM ESP Aral 9: Kapayapaan sa Bayan Ko! – Download

4th Quarter
Grade 2 LM ESP 4th Quarter – Download

Filipino
3RD QUARTER: Pagmamahal sa Bansa
G2 LM Fil Aralin 1: Bansa Ay Uunlad Kung Sama-samang Nangangarap – Download
G2 LM Fil Aralin 2: Paalala Ko Sundin Mo – Download
G2 LM Fil Aralin 3: Lugar na Kinagisnan, Halina’t Pasyalan – Download
G2 LM Fil Aralin 4: Katangian Mo, Kalakasan Mo – Download
G2 LM Fil Aralin 5: Halika, Mamasyal Tayo – Download
G2 LM Fil Aralin 6: Produktong Gawa Natin, Ating Tangkilikin! – Download
G2 LM Fil Aralin 7: Kalikasan, Ating Alagaan – Download
G2 LM Fil Aralin 8: Kalinisan, Panatilihin Natin! – Download

4th Quarter G2 LM Filipino READING 4th Quarter – Download

MAPEH
Arts

3RD QUARTER: Kaya kong Gawin
Grade 2 LM ARTS Unit 3: Aralin 1 – 3 – Download
Grade 2 LM ARTS Unit 3: Aralin 4 – 6 – Download
Grade 2 LM ARTS Unit 3: Aralin 7 – 9 – Download

Health
3rd Quarter: Paghadlang at Pagpigil sa mga Karamdaman
Grade 2 LM HEALTH Q3 Aralin 3.1 – Download
Grade 2 LM HEALTH Q3 Aralin 3.2 – Download
Grade 2 LM HEALTH Q3 Aralin 3.3 – Download
Grade 2 LM HEALTH Q3 Aralin 3.4 – Download
Grade 2 LM HEALTH Q3 Aralin 3.5 – Download
Grade 2 LM HEALTH Q3 Aralin 3.6 – Download
Grade 2 LM HEALTH Q3 Aralin 3.7 – Download
Grade 2 LM HEALTH Q3 Aralin 3.8 – Download

P.E.
3rd Quarter: Mga Laro at Sayaw

Grade 2 LM PE Q3 Aralin 3.1 – Download
Grade 2 LM PE Q3 Aralin 3.2 – Download
Grade 2 LM PE Q3 Aralin 3.3 – Download
Grade 2 LM PE Q3 Aralin 3.4 – Download
Grade 2 LM PE Q3 Aralin 3.5 – Download

MTB
4th Quarter

GRADE 2 LM MTB 4th Quarter – Download

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top