--> Grade 3 Learner's Materials - NON-STOP TEACHING
Home Learner's Materials

Grade 3 Learner's Materials

Grade 3 Learner's Materials
Here are the Learner's Materials/LM for Grade 3. These files are free, downloadable and printable. Available in pdf format. Get your copies from the links below:

How to download?
Please read this Simple Downloading Instruction
Note: All files are safe and free from any malware or virus.

Araling Panlipunan
3rd Quarter- Ang Pagkakakilanlang Kultural Ng Kinabibilangang Rehiyon

Grade 3 LM AP – Araling Panlipunan 3 – Download
Grade 3 LM AP – Cordillera Administrative Region – Download
Grade 3 LM AP – Gitnang Luzon – PreviewDownload
Grade 3 LM AP – Rehiyong Awtonomous Para Sa Muslim Mindanao – Download
Grade 3 LM AP – Pag-aasahan Ng Bawat Rehiyon – Download
Grade 3 LM AP – Materyal at Di-materyal Na Kultura – Download
Grade 3 LM AP – Kulturang Materyal Ng Unang Pilipino – Download
Grade 3 LM AP – Panahanan Ng Mga Pilipino Pagdating Ng Dayuhan – Download
Grade 3 LM AP – Ipinagmamalaki Kong Akoy Pilipino – Download
Grade 3 LM AP – Kababaihan Sa Panahon Ng Ninuno – Download
Grade 3 LM AP – Mga Katutubong Kaalaman Paniniwala – Download
Grade 3 LM AP – Pananampalataya Ng Mga Unang Pilipino – Download
Grade 3 LM AP – Rehiyon Ng Ilocos – Download
Grade 3 LM AP – Rehiyon Ng Lambak Ng Cagayan – Download

English
3rd Quarter
G3 LM English Q3 – Comparing Adjectives – Download
G3 LM English Q3 – Distinguishing Real And Fantasy – Download
G3 LM English Q3 – Draw Conclusion 2 – Download
G3 LM English Q3 – Draw Conclusion Using Picture Stimuli – Download
G3 LM English Q3 – Give An Appropriate Ending To A Given Situation – Download
G3 LM English Q3 – Giving Appropriate Ending For A Given Situation-1 – Download
G3 LM English Q3 – Identifying Adjectives – Download
G3 LM English Q3 – Identifying Cause-Effect Relationship 1 – Download
G3 LM English Q3 – Identifying Cause-Effect Relationship 2 – Download
G3 LM English Q3 – Identifying Irrelevant Ideas In A Passage – Download
G3 LM English Q3 – Inferring Character’s Traits – Download
G3 LM English Q3 – Let’s Get Better In Reading 3 – Download
G3 LM English Q3 – Predicting Outcome – Download
G3 LM English Q3 – Using Prepositions – Download
G3 LM English Q3 – Writing A Story Ending – Download

4th Quarter
Grade 3 LM English 4th Quarter – Download

ESP
4th Quarter

Grade 3 LM ESP 4th Quarter – Download

MAPEH
3rd Quarter

Grade 3 LM Music Melody and Form – Download
Grade 3 LM Music Timbre and Dynamics – Download
Grade 3 LM Arts – Download
Grade 3 LM P.E. – Download
Grade 3 LM Health – Download

4th Quarter
Grade 3 LM MUSIC 4th Quarter – Download
Grade 3 LM ARTS 4th Quarter – Download
Grade 3 LM HEALTH 4th Quarter – Download

Mathematics
3rd Quarter

Grade 3 LM MATH Lessons 1 – 10 – Download
Grade 3 LM MATH Lessons 11 -20 – Download
Grade 3 LM MATH Lessons 21 – 30 – Download
Grade 3 LM MATH Lessons 31 – 40 – Download
Grade 3 LM MATH Lessons 41 – 50 – Download
Grade 3 LM MATH Lessons 51 – 60 – Download
Grade 3 LM MATH Lessons 61 – 70 – Download
Grade 3 LM MATH Lessons 71 – 80 – Download
Grade 3 LM MATH Lessons 81 – 87 – Download

4th Quarter

Grade 3 LM MATH 4th Quarter – Download

MTB
4th Quarter

Grade 3 LM MTB 4th Quarter – Download

Science
4th Quarter

Grade 3 LM SCIENCE 4th Quarter – Download

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top