--> Grade 5 Learner's Materials - NON-STOP TEACHING
Home Learner's Materials

Grade 5 Learner's Materials

Grade 5 Learner's Materials
Here are the Learner's Materials/LM for Grade 5. These files are free, downloadable and printable. Available in pdf format. Get your copies from the links below:

How to download?
Please read this Simple Downloading Instruction
Note: All files are safe and free from any malware or virus.

Araling Panlipunan
3rd Quarter

Ang Kolonisasyon ng Pilipinas – Download
Ang Paglaganap ng Kolonyalismo at Simula – Download
Babae, Gumising Ka! – PreviewDownload
Edukasyon ng mga Unang Pilipino, Naiiba ba – Download
Kababaihan sa Panahon ng Espanyol – Download
Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno – Download
Kahalagahan ng Batas sa Pag-uugnayan ng mga Pilipino – Download
Pagbabago sa Panahanan sa Panahon ng Espanyol – Download
Pagbabagong Dulot ng Kolonisasyon – Download
Pamamahala ng mga Espanyol (Pamahalaang Sentral) – Download
Pananampalataya ng mga Unang Pilipino – Download
Pangkabuhayan sa Panahon ng Espanyol – Download
Reaksiyon sa mga Patakarang Pangkabuhayan  – Download
Tunay na Motibo sa Pagpunta ng mga Europeo sa Asya – Download

4th Quarter
Aralin 1 Konteksto ng Reporma  – Download
Aralin 1 Pananahanan nga mga Pilipino  – Download
Aralin 3 Pagbabago Sa Lipunan  – Download
Aralin 3 Reaksyon sa Kolonyalismo – Download
Aralin 4 Ang Partisipasyon Ng Iba’t-ibang Rehiyon – Download
Aralin 4.2 Pagbabago sa Lipunan sa Ilalim – Download
Aralin 5 Ang Kalakalang Galyon – Download
Aralin 6 Ang Mga Pandaigdigang Pangyayari – Download
Aralin 6 Ang Pagkakaisa at Pagkakawatak-watak – Download
Aralin 9 Ang Kahalagahan ng Pagganap – Download
Aralin 9 Pananaw ng mga Muslim – Download

English
Vocabulary Development

Grade 5 LM English 5 DLP 8 – Using synonyms – Download
Grade 5 LM English 5 DLP 9 – Using antonyms – Download

Grammar
English 4 DLP 7 – Following 3-5 Step Directions – Download
English 4 DLP 8 – Giving Series of Directions – Download
English 4 DLP 9 – Doing Accurately, Slow Reading – Download
English 4 DLP 10 – Writing Sentences/Paragraphs – Download
English 5 DLP 12 – Filling out forms correctly – Download
English 5 DLP 13 – Follow series of directions – Download

4th Quarter
Grade 5 LM English 4th Quarter – Download

EPP
3rd Quarter

G5 LM EPP Pangangalaga ng Kasuotan – Download
G5 LM EPP Pagpapaganda ng Tahanan – Download
G5 LM EPP Ang Pag-iimbentaryo at Pagtutuos ng Tubo at Kita – Download


4th Quarter
Grade 5 LM EPP-Industrial Arts 4th Quarter – Download
Grade 5 LM EPP-ICT 4th Quarter – Download

ESP
3rd Quarter

Grade 5 LM ESP Islamic Values Education – Download
4th Quarter
Grade 5 LM ESP 4th Quarter – Download

Filipino
3rd Quarter

Ang Pangunahing Diwa – Download
Katotohanan Ba o Opinyon Lamang – Download
Mga Bahagi ng Pahayagan – Download
Mga Bahagi ng Pangungusap – Download
Mga panguri ayon sa kayarian pagtukoy – Download
Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang – Download
Pagsulat ng Balangkas – Download
Pangyayari at Epekto Nito – Download
Totoo Ba O Likhan-isip Lamang – Download
Wastong Pagkasunod-sunod – Download

MAPEH
4th Quarter

Grade 5 LM Arts 4th Quarter – Download
Grade 5 LM Health 4th Quarter – Download
Grade 5 LM Musika G4 4th Quarter – Download
Grade 5 LM PE 4th Quarter – Download

Mathematics
3rd Quarter

G5 BEAM LG Module 14 – Comprehension of Area – Download
G5 Math Geometric Shapes – Download
G5 Math Circumference of a Circle – Download
G5 Math It’s About Time – Download
G5 Math 5 DLP 44 – Relating Factors Ratio – Download
G5 Math 5 DLP 52 – Finding the Circumference – Download
G5 Math 6 DLP 46 – Finding the percentage when – Download
G5 Math Measurement Perimeter and Circumference – Download

4th Quarter
G5 LM Math Q4: Area of a Circle – Download
G5 LM Math Q4: Line Graph – Download
G5 LM Math Q4: DLP 54 – Finding the Volume – Download
G5 LM Math Q4: DLP 55 – Application of Measurement – Download
G5 LM Math Q4: DLP 57 – Application of Measuring – Download
G5 LM Math Q4: Measurement Perimeter and Circumference – Download
G5 LM Math Q4: Volume of a Cube and Rectangular Prism – Download

Science
3rd Quarter

G5 Science Q3 Classifying Materials Into – Download
G5 Science Q3 Conductivity of Substances – Download
G5 Science Q3 Constructing a Model – Download
G5 Science Q3 Crowd Puller Final Copy  – Download
G5 Science Q3 Electric Circuit – Download
G5 Science Q3 Electrical Energy – Download
G5 Science Q3 En Route to Brilliance – Download
G5 Science Q3 Integrated Science – Download
G5 Science Q3 Magnetism in Everyday Life – Download
G5 Science Q3 Pathways Final Copy – Download
G5 Science Q3 Soft or Loud final copy – Download
G5 Science Q3 Warm Radiance FIXED FINAL – Download
G5 Science Q3 Ways of Protecting Noise – Download

4th Quarter
Grade 5 LM SCIENCE 4th Quarter – Download

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top